Thursday, October 15, 2009

راز خوشبختی و شادی در زندگیقدرت فكر و تخيل خود را پرورش دهيد
برآورد شده كه هفتاد درصد از يادگيري هاي انسان در شش سال اول زندگي صورت مي پذيرد. همچنين توانايي جذب چيز هاي تازه به همين ترتيب و در طي همين سالهاست. تخيل انسان نيز پر بارترين دوران خود را در اين سالهاي نخستين طي مي كند. واقعيت انكار ناپذير آن است كه تخيل كليد تمام يادگيري ها و كليد حل تمامي مسائل است. از اينروست كه اديسون ها و انشتين هاي دنياي ما همگي داراي قوة تخيل فوق العاده اي بوده اند. به عنوان مثال انشتين با تخيل ذهني خود به ميان سيارات و بر فراز پرتوهاي ماه به نظريه هاي علمي خود در مورد زمان و فضا دست يافت. توانايي او در تخيل كودكانه به او كمك كرد تا به غولي در ميان انديشمند ان تيديل شود.

براي داشتن يك حافظه خوب يك تخيل خوب داشتن لازم است و يكي از دلايلي كه سالمندان اغلب از ضعف حافظه گله مي كنند نيز همين است. آنها تخيل را نابود كرده اند بطوريكه ذهن آنها قادر به خلق تصاوير و گنجاندن در حافظه خود نيستند.

هر وقت ما اطلاعاتي را در خزانه حافظه خود ثبت مي كنيم ، از قوه تخيل و قدرت عيني سازي خود براي خلق تصاوير استفاده مي كنيم و اين توان تصوير سازي است كه سهولت يا دشواري ياد آوردن آن اطلاعات را تعيين مي كند. بعلاوه براي آسودگي و ارام بودن مي توان يك منظره تخيلي را مجسم كنيم و اين يك توانايي ارزشمند است.

در مقابل كسي كه فاقد قوه تخيل رشد يافته است براي آسوده سازي خود با مشكلات بسياري روبرو خواهد بود. تخيل خود را مانند جسم خود پرورش دهيد. هر چه تخيل شما رشد يافته تر باشد، ياداوري و حل مسائل برايتان آسانتر خواهد بود.

بزرگترين فاتحان تاريخ بشر، خيالپردازاني بودند كه آرزوها و سرشت خود را براي ارئه خدمتي منحصر به فرد به بشريت در هم آميخته اند. لئوناردو داوينچي در دوازده سالگي با خود مي گفت :” من روزي يكي لز بزرگترين هنرمندان تاريخ جهان خواهم شد و همنشين شاهزادگان خواهم بود“ .

در روزگاران قديم پسرك جواني زندگي مي كرد كه نامش ناپلئون بود. او هر روز ساعتها و ساعتها در رؤياي خود به هدايت و رهبري ارتش خود مي پرداخت و اروپا را فتح مي كرد. بقيه اين داستان را در تاريخ بخوانيد. بنابراين راه پيشرفت در هر زمينه همراه كردن تمرينات جسماني منظم با تمرينات ذهني منظم است.

يافته هاي علمي ، اخيراً ثابت كرده كه وقتي ما خود را در حال انجام عملي تجسم مي كنيم درست مثل آن موقعي است كه واقعاً آن عمل را انجام مي دهيم . مغز براي ايجاد رفتارهاي نو، دست به تغييرات الكتروشيميايي در سلولهاي خود مي زند. بنابراين براي كسب بهترين نتايج نياز به تمرين ذهني و تمرين جسماني داريم. بنابراين ما مي توانيم بازي گلف ، صحبت كردن در ميان جمع ، اعتماد به نفس و مهارتهاي رانندگي و تمام فنون ديگر را با نشستن روي يك صندلي راحتي و تمرين ذهني ، آنها را بهبود ببخشيم.

ارزش اساسي تمرين ذهني در اين است كه الگويي از عملكرد كامل و بدون نقص به سلولهاي مغز ارائه مي دهد. ما در سطح تخيل مرتكب اشتباه نمي شويم. علاوه بر آن ياد مي گيريم كه اگر مرتباً نتايج نامطلوبي را در ذهن تصوير كنيم چيزي جزء نتايج نا مطلوب نصيب ما نخواهد شد. پس اگر مي خواهيد در يك كلاس كنفرانس دهيد يا يك تلفن مشكل بزنيد يا براي اولين بار يك قايق بادباني برانيد، قبل از هر چيز زماني را به انجام بي عيب و نقص آن عمل در ذهن خود اختصاص دهيد. موفقترين مردم دنيا همين كار را مي كنند.
+ نوشته شده در چهارشنبه 8/2009 12:2 بعد از ظهر توسط ذکی حیدری


در زمان حال زندگي كنيد
ميزان آرامش ذهن و كارايي فردي ما بر اساس ميزان توانايي ما براي زيستن در لحطه حال مشخص مي شود، صرفنظر از آنچه ديروز رخ داده است و آنچه فردا ممكن است اتفاق بيفتد. حال جايي است كه شما در آن ايستاده ايد. از اين ديدگاه كليد شادي و خرسندي متمركز ساختن ذهن بر لحظه حال است.

يكي از نكات جالب توجه در باره كودكان همين است كه آنها خود را تماماً در لحظه حال غرق مي كنند. آنها كاملاً در گير فعاليت كنوني خود مي شوند كه اين فعاليت مي تواند تماشاي يك سوسك ، نقاشي كشيدن ، ساختن يك قصر ماسه اي و يا كارتون نگاه كردن و يا هر چيز ديگر باشد. اما وقتي بزرگ مي شويم هنر فكر كردن و نگران بودن را در يك لحظه فرا مي گيريم. به مشكلات گذشته و مسائل آينده اجازه تجمع در زمان حال را مي دهيم، و بدين ترتيب حال را مي بازيم . ما همچنين باد مي گيريم كه لذت و شاديهاي خود را به تعويق بيندازيم و همواره به اميد آينده اي متفاوت بنشينيم. دانش آموز دبیرستاني با خود مي گويد كه وقتي مدرسه را تمام كنم و وارد دانشگاه شوم آنوقت ايده آل است. وارد دانشگاه مي شود و با خود مي گويد كه وقتي مدركم را بگيريم ديگر هيچ غمي نخواهم داشت. بلاخره مدركش را هم مي گيرد آنوقت است كه مي بيند تا وقتي شغل مناسب نداشته باشد نمي تواند خوشبخت باشد. كاري اختيار مي كند اما هنوز هم نمي تواند خوشبخت باشد. با گذشت سالهاي پياپي او خوشبختي، شادي و آرامش خود را مرتباً تا نامزد شدن ، تا ازدواج كردن، تا خريدن خانه و ماشين، تا بازنشستگي و... به تعويق مي اندازد و قبل از آنكه به خود اجازه شادي سعادتمندانه دهد، از دنيا مي رود. تمام لحظات او صرف نقشه كشيدن براي آينده متفاوتي مي شود كه هرگز از راه نمي رسد. آيا داستان زندگي شما هم از نوع اين داستان است كه شاد زيستن خود را به آينده اي دور دست موكول مي كنيد؟

ما بجاي آنكه از لحظات امروز زندگي خود لذت ببريم نقشه شادي را براي آينده مي كشيم. زيستن در زمان حال بدين معناست كه ما از هر كاري كه در حال انجام آن هستيم به خاطر خود آن لذت ببريم و نه اينكه صرفاً به دنبال هدف نهايي آن باشيم. زيستن در حال به معني دلپذير ساختن لحظه جاري بجاي دور انداختن آن است. اين تصميم ماست كه لحظه به لحظه زندگي را واقعاً زنده باشيم و لذت ببريم و شادمانه زندگي كنيم .

هر گاه در حال زندگي كنيم، ترس را از ذهن خود مي رانيم.اساساً ترس مقوله اي استكه مربوط به حوادثي است كه ممكن است در آينده اتفاق بيافتد. اين ترس مي توان چنان فلج كننده باشد كه انجام هر عمل سازنده اي را براي فرد ناممكن بسازد. اما شما فقط زماني در معرض ترسهاي شديد قرار مي گيريد كه بي حركت و منفعل باشيد. و درست در همان لحظه اي كه وارد عمل مي شويد و واقعاً كاري انجام مي دهيد، ترسها فروكش مي كند. زيستن در حال به معناي حركت كردن بدون ترس از عواقب است به معناي تلاش كردن به خاطر نفس مشغول بودن است.

اين نكته را به خاطر داشته باشيد كه اگر نگراني در ذهن خود داريد، مثلاً كار خود را از دست داده ايد يا همسرتان شما را ترك كرده است، اين كار ساده اي نيست كه ذهن خود را از اين نگراني خالي كنيد و به آزامش برسيد. اما ساده ترين راه بهبود وضعيت رواني شما دست به عمل بردن، مشغول بودن و مشاركت است. كاري انجام دهيد. هر فعاليتي كه باشد. ورزش كنيد، به پارك برويد يا به كار باغباني مشغول شويد. خلاصه اينكه زمان چيزي جز يك مفهوم انتزاعي در ذهن ما نيست. اين لحظه تنها زاماني است كه در اختيار داريم . از اين لحظه چيزي بسازيد، لذت ببريد و زندگي كنيد و به خاطر اتفاقات آينده نفس را در سينه حبس نكنيد
+ نوشته شده در چهارشنبه 8/2009 12:2 بعد از ظهر توسط ذکی حیدری

بزرگ فكر كنيد
ما براي خوشبخت شدن چشم به راه آينده ايم و در نتيجه هرگز خوشبخت نمي شويم، زندگي نمي كنيم بلكه به اميد زندگي نشسته ايم. در واقع يكي از علل خوشبخت نبودن سرمايه گذاري روي آينده است. زندگي نمي كنند، از زندگي امروز خود لذت نمي برند و پيوسته منتظرند كه در آينده اتفاقي بيفتد. وقتي ازدواج مي كنند خوشبخت خواهند شد. وقتي شغل بهتري بدست آورند به خوشبختي خواهند رسيد. وقتي پول خريد خانه را پرداختند، وقتي بچه هايشان را راهي دانشگاه كردند و وقتي كاري را به اتمام رساندند و پيروز شدند آنوقت است كه به خوشبختي خواهند رسيد. اين افراد بدون استثناء مأيوس مي شوند جرا كه خوشبختي يك عادت ذهني است ، يك برداشت ذهني است. اگر آن را ياد نگيريم و همين حالا روي آن تمرين نكنيم هرگز تجربه اش را نخواهيم كرد. اگر قرار است خوشبخت شويم بايد خوشبخت باشيم.

همه روزه يادآوري خاطرات و انديشه هاي خوب و دلچسب را تمرين كنيد، چرا كه اين كار شما را در انجام كارهايتان كمك مي كند. اگر كسي مي خواهد حال بهتري داشته باشد بايد احساسات لطيف و خير خواهي و مثمر ثمر بودن را در انديشه خود زنده كند. بايد اين كار را مثل ورزش صبحگاهي بطور مرتب انجام داد و مرتب به زمان اين ورزش رواني بيافزائيد.

تصوير ذهني و عادتهاي انسان با هم ارتباط دارند. با تغيير يكي از آنها ديگري هم خود به خود تغيير مي كند. وقتي آگاهانه عادت بهتري در خود ايجاد مي كنيم تصوير ذهني جديدي جاي عادات قديمي را مي گيرد و انگاره جديد را پرورش مي دهد.

جالب است بدانيد كه نود و پنج درصد رفتار، احساس و واكنش افراد عادتي است. نوازنده پيانو براي زدن مضرابها به تصميم گيري نيازي ندارد. درست به همين شكل كه هر وقت با موقعيت مشابهي روبرو شويم ، انديشه و احساس و عمل مشابهي از ما سر مي زند. اما نكته اينجاست كه عادت اصلاح شدني است و مي توانيم آنرا بطور كلي تغيير دهيم. كافي است كه تصميم آگاهانه اي بگيريم و روي آن تمرين كنيم. نوازنده پيانو مي تواند از روي اگاهي تصميم بگيرد كه مضراب متفاوتي را فشار دهد و آهنگ هاي جديدي را بوجود آورد. بنابراين شما هم مي توانيد با تكرار رفتار مطلوب آن را در تصوير ذهني خود ثبت نماييد.
+ نوشته شده در چهارشنبه 8/2009 12:2 بعد از ظهر توسط ذکی حیدری

رازی كه بر غير نگفتيم
شرط اساسي براي داشتن يك زندگي سعادتمند داشتن يك رابطة خوب و صميمي با همسر و فرزندان مي باشد. از طرفي عشق ورزيدن به همسر و خانواده و دوست داشتن آنها نيازمند درك تقاوت هاي جسمي و روحي يكديگر مي باشد. تفاوت در ديدگاههاي زن و مرد به قدري زياد است كه درك اين تفاوت ها مي تواند کمک بسياري به حل مشكلات خانوادگي كند. دقت داشته باشيد كه همسر ايده آل بطور مطلق وجود نخواهد داشت. زن و شوهر دو انسان با تفاوتهاي بسيار هستند و لزومي ندارد كه دو طرف همانند يكديگر فكر و عمل كنند. بعضي ها بر اين عقيده هستند كه طرف مقابلشان بايد اخلاق و رفتار خود را اصلاح كند و وقتي زوجين تصميم مي گيرند يكديگر را تغيير دهند مطمئناًعشق كم كم تيره مي شود و به جايي مي رسد كه اثري از آن در زندگي مشاهده نمي شود. ولي زن و شوهري كه به اين تفاوتها واقف هستند به لحاظ اينكه سطح توقعاتشان از يكديگر كمتر مي شود مي توانند گامهاي مثبتي در جهت بهبود روابط بردارندو باعث شيرين تر شدن زندگيشان شوند.

درك تفاوتهاي طرفين باعث افزايش عشق مي شود، ارتباطات را بهبود مي بخشد و بالاخره به زندگي مفهوم تازه اي مي بخشد. وقتي ما به اشتباه بر اين باور باشيم كه زنان و مردان خصوصيات كاملاً مشابهي دارند ناخودآگاه روابط ما بر اساس انتظارات غير واقعي شكل مي گيرد.

زنان مي پندارند كه رفتار مردان به هنگام علاقمند شدن مثل آنان مي باشد و همين تفكر غلط بعدها مشكلات بزرگي را ايجاد مي كند. همبن طور مردان نيز فكر مي كنند كه عملكرد زنان به هنگام علاقمند شدن بايد همانند خودشان باشد. شما بايد بدانيد كه عشق و محبت همسرتان با شما كاملاً فرق مي كند. براي مثال زنان وقتي علاقمند فردي مي شوند دوست دارند به او كاملاً توجه كنند ولي مردان عشق خود را طور ديگري بيان مي كنند. واكنش مردان و زنان نسبت به استرس مختلف است. زنان هنگام استرس دوست دارند با همسرشان دربارة موضوعي كه باعث ناراحتي آنها شده صحبت كنند ولي مردان هنگام استرس در خود فرو روند و دربارة موضوع فكر كنند و بعد تصميم بگيرند. با درك اين تفاوت ها زندگي شما شكل تازه اي به خود مي گيرد. در نتيجه عكس العمل ها و رفتارهاي همسرتان را طوري ديگر تعبير خواهيد كرد. شما به وضوح مشاهده مي كنيد كه همسرتان تمام تلاش خود را براي راحتي شما انجام مي دهد و يا به عبارتي تمام سعي خود را براي عاشق بودن انجام مي دهد. وقتي شما بتوانيد نيت عاشقانه همديگر را مشاهده كنيد روابط شما بطور خودكار شروع به تغيير مي كند و اين حس جديد باعث مي شود كه بجاي مشاجرات خانوادگي نيروي خود را معطوف توجه به علاقه همسرتان كنيد زيرا توقعات غير واقعي را كنار گذاشته اي و به همسر خود علاقه داريد.
از جمله تفاوتهاي مهم زن و مرد تفاوت در ميل جنسي آنها است. درك و شناخت اين تفاوتها در زندگي زناشويي بسيار حائز اهميت است.
ميل و خواسته هاي جنسي هيچ وقت از بين نمي رود و نبايد از بين برود بلكه بايد با عواطف عالي آميخته شود چرا كه اگر اين ميل در وجود زن و شوهر از ميان برود امكان ندارد كه هماهنگي و توفيق تام و تمام ميان آن دو حاصل شود.

همانطوري كه اگر قلب، معده و كبد خوب كار كند شخص از سلامت خود لذت مي برد، در امور جنسي نيز اگر رعايت آييم خاص و پر اهميت آن شود زن و شوهر از ادمه زندگي جنسي با همديگر لذت مي برند و زندگي آن دو در ساير امور نيز به خوبي و خوشي مي گذرد. اما اگر روابط جنسي زن و شوهر بر پايه توافق و تعادل صحيح نباشد هرگز آن نور اميد كه بايد از چشمان زن و شوهر بتابد تابنده نيست و شادابي و درخشندگي بر محيط زناشويي حكمفرما نيست.

امور جنسي در زندگي بشر بسيار پر اهميت تر از آن است كه آن را به دست اعمال كوركورانه غريزه اي بسپارند چرا كه اين امر بر جنبه هاي روحي، جسمي، عقلاني، فكري و اجتماعي در زندگي تأثير فوق العاده اي دارد.

عاشق و معشوق و دو نامزد و زن و شوهري كه تازه زندگي زناشويي را آغاز كرده اند هر لحظه غرق سر مستي ميل و جاذبه يكديگرند ولي همينكه مدتي گذشت چه تغييراتي رخ مي دهد كه آن ميل و كشش به بي ميلي و تنفر تبديل مي شود؟ آن عشق نخستين كجا مي رود؟

جواب اين است كه هدف عشق وصال به معشوق به تمام معناست. اگر عاشق در وصال معشوق شكست بخورد از او متنفر مي شود بخصوص اگر اين عدم موفقيت در وصال مكرر شود و ادامه يابد به نفرت شديدي مبدل مي گردد. اما اگر زن و شوهري در وصال يكديگر سيراب و سر مست شوند محبت و علاقه آنها نسبت به يكديگر بيشتر مي شود. در اينصورت زن ديگر توجه نمي كند كه مرد براي او فلان لباس را نخريده و مرد ديگر اهميت نمي دهد كه زن چرا با او بر سر بعضي مسائل در امور زندگي اختلاف نظر دارد. اختلافات كوچك و بزرگ ميانشان به خوشي و شادماني مي گذرد و هميشه نسبت به يكديگر گذشت خواهند داشت.

عجب اين است كه وقتي يك زن و شوهر به خوبي مي توانند آتش ميل يكديگر را فرو بنشانند عيب هاي هر يك به چشم ديگري زيبا به نظر مي رسد. مرد اگر به زن تندي كرد زن با لطف و مهرباني به او پاسخ مي دهدو زن اگر رفتاري خلاف ميل مرد نشان داد مرد محبت خود را بيشتر مي كند تا او را بر سر مهر آورد.

ضامن خوشبختي در عشق زناشويي وصال كاملي است كه ميل جنسي را به خوبي فرو نشاند و زن و مرد را از پيوند با همديگر به بالاترين حد خود برساند و اين وصال پر از لذت است كه آتش عشق را ميان آن دو شعله ور مي گرداند و ديگر جايي براي اختلاف و مشاجره باقي نمي گذارد بلكه رضايت از يكديگر حتي در حالت فقر و بينوايي ميانشان برقرار خواهد ماند.

بنابراين شناخت خصوصيات يكديگر و درك تفاوت هاي همديگر مي توانند كمك بسيار بزرگي در بهبود روابط و داشتن يك زندگي شاد و نهايتاً رسيدن به خوشبختي واقعي بكند.
+ نوشته شده در چهارشنبه 8/2009 12:2 بعد از ظهر توسط ذکی حیدری


حالات خود را به سمت شادي ها سوق دهيد
در چهرة هر يك از ما بيش از هشتاد ماهيچه وجود دارد كه انقباض و انبساط آنها باعث تغيير قيافة ما مي شود. اگر اين عضلات را به حالتي از افسردگي و يأس عادت دهيد بي شك حالت روحي ما را تحت تأثير خود مي گذارد. پس سعي كنيد در چهرة شما نشانه هاي خشم، عصبانيت، ناكامي، انزوا ، خستگي و بدبختي را كنار بگذاريد و جاي آن را به آرامش، هيجان، شادابي، كنجكاوي، اعتماد، ملايمت و خوشبختي بدهيد. هر يك از حالات را مي توانيد در خود ايجاد كنيد. مي توانيد خود را قوي احساس كنيد. مي توانيد لبخند بزنيد و همه چيز را با يك خنده تغيير دهيد. اگر شما مرتباً بدن خود را در حالتي قرار دهيد كه گويي دچار ضعف هستيد و اگر شانه هاي خود را به حالت فرو افتاده در آوريد و اگر مانند اشخاص خسته راه برويد، خستگي را احساس خواهيد كرد. مي توانيد عكس همة اين كارها را هم انجام دهيد چرا كه انتخاب با شماست.

كارهايي هست كه از هم اكنون مي توانيد انجام دهيد تا حالت روحي و در نتيجه نوع احساس و رفتار شما تغيير كند. نفسهاي عميق بكشيد و لبخند بزنيد . اگر مي خواهيد تغييري در زندگي خود ايجاد كنيد خود را ملزم كنيد كه روزي يك دقيقه جلو آينه بنشينيد و از عمق وجود بخنديد، شايد اين كار به نظر شما مسخره و احمقانه بيايد اما بدانيد كه با اين عمل مغز خود را تحريك مي كنيد و ارتباطات عصبي خاصي در مغز به وجود مي آوريد كه منجر به لذت و شادي مي شود و در نتيجه به اين حالت عادت مي كنيد.

پس كليد موفقيت اين است كه الگوهايي از حركت به وجود آوريم كه به ما احساس اعتماد به نفس، قدرت، انعطاف پذيري و شادماني دهد. توجه داشته باشيد كه ركود و سستي چيزي به جز نداشتن تحرك نيست. آنچه باعث بروز پيري مي شود بي حركتي است و نهايت بي حركتي مرگ است.

كودكاني را ببينيد كه بعد از بارندگي در پياده رو خياباني راه مي روند. اگر در وسط پياده رو گودال كوچكي باشد كه آب در آن جمع شده باشد اين كودكان وقتي به آن گودال مي رسند به وسط آب مي پرند و آب را به اطراف مي پاشند، مي خندند و بازي مي كنند. اما در چنين وضعيتي آدم پير نه تنها گودال را دور مي زند بلكه گله و شكايت هم مي كند.

اگر مي خواهيد در يك لحظه دچار افسردگي شويد راهش آن است كه يكي از خاطرات بد زندگي خود را به ياد آوريد. هر يك از شما تجربه هاي نا خوشايندي در گذشته داشته ايد. اگر حواس خود را به يكي از اين وقايع بد زندگي متمركز كنيد و آن را در ذهن خود مجسم سازيد و در بارة آن بيانديشيد كم كم آن واقعه در ذهن شما زنده مي شود و آن را احساس مي كنيد. به همين ترتيب مي توانيد در خود احساس شادي وشعف ايجاد كنيد. لحظاتي را به خاطر آوريد كه در نهايت شور و لذت بوده اند. لحظاتي شادي بخش را در نظر مجسم سازيد و تصوير روشني با جزئيات كامل در صفحة ذهن خود تشكيل دهيد و آن احساسات را در خود زنده سازيد. مسلماً شما قادر هستيد كه در زندگي خاطرات شيرين و شادي بخش در ذهن خود تجسم كنيد.

اتومبيل ها مجهز به چراغهاي زنگ خطر هستند. به عبارت ديگر هر اتومبيل مجهز به دستگاهي است كه در مقابل چشم راننده در قسمت جلو اتومبيل نصب شده است و وظيفه دارد كه اشكالات پيش آمده در اتومبيل را به اطلاع راننه برساند. مثلاً اگر باطري اتومبيل خالي شده باشد، وقتي فشار روغن پايين بيايد، وقتي موتور بيش از اندازه داغ كند يا بنزين تمام كند نا رسايي را به راننده اطلاع مي دهد. بي توجهي به اين علائم خطر چه بسا اتومبيل را بكلي از بين ببرد اما روشن شدن چراغ خطر به معني بد بودن اتومبيل نيست. موتور هر اتومبيلي ممكن است داغ كند.

اما اگر راننده همه حواسش را متوجه چراغهاي آگاه كننده كند كار خطرناكي كرده و چه بسا كه فاجعه اي بيافريند. راننده بايد از شيشه اتومبيل مواظب جاده و جايي كه مي رود باشد. در واقع كار اصلي او همين است. هر چند وقت يك بار به آگاه كننده ها نگاه مي كند اما در تمام دقايق رانندگي چشم به آنها نمي دوزد و به عبارتي با آنها زندگي نمي كند بلكه به هدف مثبت يعني جايي كه مي رود توجه مي كند.

مشكل اينجاست كه بسياري از ما الگوهاي تضعيف كننده ومنفي را گرفته آنها را در نظر خود بزرگ‌، روشن و پر طنين جلوه مي دهيم و با كيفيتي كه اثر شديدي بر ما دارند در نظر خود مجسم مي كنيم و آنگاه از اينكه روحية خوبي نداريم تعجب مي كنيم. اگر اين وضع را ادامه دهيم مثال همان قايقي خواهيم شد به سمت آبشار در حال حركت است و آن را حتماً به خاطر داريد. اين سفر از زماني آغاز مي شود كه نتوانيد بر روحيه و رفتار خود مسلط با شيد.

نتيجه اي كه از اين مطالب مي توان گرفت اين است كه خواسته واقعي شما در زندگي چيزي جز تغيير احساسات و عواطف نيست و مي توانيد در هر لحظه از زمان آن را كنترل كنيد. بنابراين سعي كنيد كاري كه موجب شادي شما مي شود انجام دهيد. رفتن به كنسرت، رفتن به سينما، رابطة عاشقانه با همسر، صحبت هاي شيرين با همسر و فرزندان، گفتن لطيفه براي دوستان، ايجاد يك اثر تازه و هر كاري كه باعث پاك شدن خاطرات ناخوشايند از صفحة ذهن و يادآوري خاطرات شيرين شود.
+ نوشته شده در چهارشنبه 8/2009 12:2 بعد از ظهر توسط ذکی حیدری


راز جواني و عمر طولاني
چرا بعضي زودتر از سايرين پير مي شوند و چگونه است كه برخي بيش از ديگران عمر مي كنند و چرا بعضي در مقابل بيماريها مقاومت بيشتري مي كنند؟

مسلم است اين افراد انرژي كه بدست مي آورند غير از انرژي مواد غذايي از نوع كالري است. اينكه چرا بعضي سريعتر از سايرين از عمل جراحي بهبود مي يابند و يا چگونه است كه برخي فشارهاي طولاني را بيشتر از سايرين تحمل مي كنند. برخي از دانشمندان اين نوع انرژي را، انرژي ذهني مي نامند كه در تار و پود انسانهاي سالم به جريان مي افتد و عقيده دارند كه انسان سرشار از انرژي هاي مختلف است. نيروي انسان را نبايد با عمق آب در چاه اندازه گرفت بلكه به اندازة درياي بي انتهايي است كه از ابرهاي بهشتي نشأت مي گيرد.

آن نيرويي كه زخم را التيام مي بخشد همان نيرويي است كه ادامة فعاليت همة اندامهاي بدن انسان را ميسر مي سازد. وقتي اين نيرو در حد مطلوب باشد تمام اندامهاي بدن بهتر كار مي كند، با روحيه و پر نشاط هستيم، زخمها سريعتر التيام پيدا مي كنند ، مقاومت بدن در مقابل بيماريها بيشتر مي شود، احساس جواني و نشاط مي كنيم و شادابي در حركاتمان پيدا مي شود و در نتيجه به لحاظ زيستي جوانتر مي شويم.

مي توانيم نتيجه بگيريم كه هر درمان عمومي كه سبب التيام بيشتر زخمهاي ما شود به جوانتر شدن ما كمك مي كند. هر عامل تسكين دهندة درد و ناراحتي مثلاً به بهتر شدن ديد چشم منتهي مي شود و اين دقيقاً همان جهتي است كه حرفة پزشكي در پيش گرفته و چشم انداز اميدوار كننده اي دارد. مطمئناً جالب ترين و اميدواركننده ترين زمينة تحقيقات پزشكي پيدا كردن راهي است كه انسان بدون استفاده از دارو براي مارد خاص بر امراض غلبه كند يا بطور كلي از ابتلاي با آنها مصون بماند. تا كنون پيشرفتهاي زيادي هم بدست آمده است كه از جملة آنها كشف كورتيزون است كه بطور كلي مقاومت عمومي بدن را در مقابله با امراض افزايش مي دهند. سلول درماني يا بافت ييوند دهندة بدن R.E.S)) يكي ديگر از كشفيات دانشمندان است. آنها معتثدند كه رمز اصلي عمر طولاني تر و مقاومت در مقابل بيماريها را بايد در بافتهاي پيوند دهندة بدن كه به اختصار R.E.S ناميده مي شود جستجو نمود. R.E.S در هر بخش از بدن از پوست گرفته تا اندامها و استخوانها وجود دارد. مي توان بافتهاي پيوند دهنده را به سيماني تشبيه كرد كه سلولهاي يدن را به هم متصل مي كند. R.E.S وظايف مهم ديگري هم انجام مي دهد. مثلاً به شكل سپر محافظتي مورد استفاده قرار مي گيرد و در عين حال با مهاجمين مزاحم خارجي برخورد كرده آنها را نابود مي كند.

در حال حاضر اينطور به نظر مي رسد كه R.E.S بهترين سر چشمة جواني است كه در بدن انسان وجود دارد. اينطور پيداست كه وقتي R.E.S وظايفش را درست انجام مي دهد نيروي حيات و انرژي بيشتري تأمين مي شود. هنگام بروز غفونت در بدن يعني وقتي بدن به دفاع بيشتري نياز دارد R.E.S بسيار فعالتر مي شود.

از مدتها پيش ثابت شده كه بدن انسان در اثر تزريق پروتئين خارجي واكنش شديدي نشان مي دهد و گاه شدت اين واكنش به حدي است كه به مرگ انسان منتهي مي شود. اما به اعتقاد دانشمندان همانطور كه مايه كوبي آبله يعني ميكروبهاي ضعيف شده مقاومت بدن را در برابر ميكروب معمولي آبله بالا مي برد، پروتئين هاي خارجي R.E.S بدن را فعالتر مي كند.

وقتي انگشت خود را مي بريد دو مكانيسم جداگانه براي التيام زخم به فعاليت مي افتد. يك مكانيسم از طريق R.E.S عمل مي كند. در اثر كاركرد اين مكانيسم سلولهاي كاملاً جديدي توليد مي شوند كه ما آنرا بافت جراحت مي ناميم. اين سلولها جاي سلول قديمي و از بين رفته را پر مي كنند يعني سلولهاي جوان توليد مي شوند. مكانيسم ديگر كه آن هم از كانال R.E.S كار مي كند عامل كنترل كننده است، در واقع مكانيسم ضد رشد است و مانع توليد سلولهاي جديد مي شود. اگر اين عامل كنترل كننده وجود نمي داشت در آنصورت بافت جراحت آنقدر توليد مي شدكه چه بسا طول انگشت به اندازة ساق پاي انسان رشد مي كرد. اين دو مكانيسم در ارتباط با هم و بطور همزمان فعاليت مي كنند تا مقدار رشد مورد نياز حاصل شود. در واقع يكي حكم بازخورد منفي ديگري را دارد.

اين كنترل مادامي كه زخم در حال التيم است وجود دارد، اما پس از التيام جراحت فعاليت عوامل رشد و ضد رشد متوقف مي شود، البته با تكميل شدن و پايان يافتن فعاليت بافت جراحت ، فعاليت عامل ضد رشد متوقف مي شود به همين دليل در مرحلة پاياني التيام زخم، كمي عامل ضد رشد در محل باقي مي ماند. اخيراً اثبات شده كه سرم ضد رشد به التيام سريعتر زخم كمك مي كند. اين مطلب در آزمايشگاه بر روي موشها، آزمايش شده و اخيراً هم بر روي انسان انجام گرفته و نتايج چشمگيري را به دنبال داشته است. در اينجا يك سئوال مطرح مي شود كه چرا جراحت روي بعضي ها سريعتر از ديگران خوب مي شود، حتي با تزريق R.E.S ضد رشد باز هم اين تفاوت ديده مي شود.

آزمايشات نشان داده اندكه در شرايط فشار و احساس افسردگي، بندرت زخمي سريعتر التيام پيدا مي كند، برعكس جراحت بدتر مي شود و گاه التيام غير ممكن مي شود. بدينصورت شايد بتوان گفت كه افسردگي و فشار هاي احساسي هنگام جراحت در واقع نمك بر زخم مي پاشد. اگر آسيب جسمي بسيار خفيف باشد امكانش هست كه در اثر فشار احساسي، مكانيسم دفاعي بدن را به فعاليت بياندازد اما اگرجراحت و آسيب شديد باشد، فشار عصبي و افسردگي به وخامت ناراحتي مي افزايد. علم به اين مطلب ما را به فكر واميدارد
+ نوشته شده در چهارشنبه 8/2009 12:2 بعد از ظهر توسط ذکی حیدری

نقش تلقين در زندگي انسانها
چند نمونه فراموش نشدني باعث تغيير نگرش پزشكان و روانشناسان شد. يك زنداني كه قص فرار داشت بطور مخفيانه خود را در يكي از اتاقكهاي قطار جا داده بود و بعد از حركت فهميده بود كه در يخچال قطار قرار دارد. زنداني مطمئن بود كه در طي چندين ساعتي كه در يخچال قرار دارد منجمد خواهد شد و دقيقاً اين كار هم شد. اما بعد از رسيدن به مقصد مشاهده كردند كه زنداني يخ زده در حالي كه يخچال قطار خاموش بوده است و اين نشان مي دهد كه شخص زنداني به خود تلقين كرده كه منجمد خواهد شد و اين تلقين براي او حكم يك تصوير ذهني مطابق با افكار او داشته و همين باعث شده كه سلولهاي بدن وي واقعاً سرما را حس كرده و كم كم منجمد شود.

نمونه دوم آزمايشي بود كه به پيشنهاد يكي از روانشناسان بر روي دو تن از مجرمين محكوم به اعدام انجام شد. آزمايش به اين صورت بود كه مجرم اول را با چشماني بسته در حضور مجرم دوم با بريدن شاهرگ دستش او را به مجازات رساندند. در اين هنگام نفر دوم با چشمان خود شاهد مرگ او بر اثر خونريزي شديد بود. سپس چشمان نفر دوم را نيز بستند و اين بار شاهرگ دست وي را فقط با تيغه اي خط كشيدند و در اين حين كيسه آب گرم نيز بالاي دست وي شروع به ريختن مي كرد اين در حالي بود كه دست او به هيچ وجه زخمي نشده بود. اما شاهدان يعني پزشكان و روانشناسان با كمال ناباوري ديدند كه مجرم دوم نيز پس از چند دقيقه جان خود را از دست داد چراكه او مطمئن بود كه شاهرگ دستش به مانند نفر اول بريده شده و خونريزي مي كند. ريخته شدن خون را نيز بر روي دست خود حس مي كرده است. در واقع تصوير ذهني او چنين بوده كه تا چند لحظه ديگر به مانند نفر اول هلاك مي شود و همين طور هم شد. اين نشان مي دهد كه دستگاه عصبي شما با توجه به آنچه فكر مي كنيد يا خيال مي كنيد كه حقيقت دارد واكنش نشان مي دهد. دستگاه عصبي شما تجربه خيالي را از تجربه واقعي تميز نمي دهد. در هر دو مورد با توجه به اطلاعاتي كه از ناحيه مغز در اختيار او قرار مي گيرد واكنش نشان مي دهد. اين يكي از قوانين اوليه و اصولي ذهن است. در واقع اينطوري ساخته شده ايم. وقتي اين قانون را در افراد هيپنوتيزم شده مشاهده مي كنيم شك مي كنيم كه حتما نيرويي مرموز يا فوق طبيعي در كار است. در واقع آنچه را كه مي بينيم فرايند طبيعي عمل مغز و دستگاه عصبي انسان است و نه چيز ديگر.در پديده هيپنوتيزم اگر بيمار بدرستي گفته هاي شخص هيپنوتيزم كننده معتقد باشد كارهاي حيرت آور انجام مي دهد و بيمار رفتاري متفاوت از خود نشان مي دهد زيرا طرز فكر و باورش تغيير كرده است.

هيپنوتيزم يا خواب مصنويي هميشه به نظر اسرار آميز بوده است زيرا هميشه فهم اينكه چگونه باور كردن مي تواند منجر به رفتار غير عادي انسان شود دشوار بوده است. با خواب مصنويي چنان برخورد شده كه انگار نيرو يا قدرت ناشناخته اي در كار است. اما حقيقت اين است كه وقتي شخصي را متقاعد مي كنيد كه قدرت شنوايي اش را از دست داده رفتار ناشنوايان را پيدا ميكند. وقتي او را متقاعد مي كنيد كه نسبت به درد حساسيت ندارد، مي تواند بدون بيهوشي تحت عمل جراحي قرار گيرد و در اين ميان نيروي مرموزي هم در كار نيست
+ نوشته شده در چهارشنبه 8/2009 12:2 بعد از ظهر توسط ذکی حیدری

تلاش و كوشش شادي آفرين هستند
حشرات و حيوانات تقريباً هميشه مشغول كارند، تدارك زمستان را مي بينند، آماده بهار مي شوند، خودشان را مي شويند، آشيانه را تميز مي كنند وبه بچه هايشان غذا مي دهند. آنها كاملاً زنده و متحركند وبه نظر مي رسد كه كاملاً راضي و خشنود هم باشند.

از حيوانات نيز مي توان درس گرفت. درس بگيريم كه براي شاد زيستن به تلاش نياز است. وقتي غفلتي مي كنيم پيشرفتي در امور حاصل نمي شود و اين چيزي است كه هر دانشجويي در مورد ذهن خود و هر ورزشكاري در مورد بدن خود مي داند.

ما نياز به تلاش داريم زيرا طبيعت انسان آنرا طلب مي كند، زيرا تلاش ، امتياز و اشتياق انسان براي يادگيري ، خود آزمايي، آزمايش و تجربه است. اشتباه اغلب مردم اينجاست كه تنها براي رسيدن به اهداف نهايي كار مي كنند و از نفس كار كردن لذت نمي برند، به همين خاطر است كه وقتي به اهداف مورد نظر خود نمي رسند دچار يأس و افسردگي مي شوند، در صورتيكه بايد هر كاري را كه انجام مي دهيم صرفاً به خاطر انجام دادن آن لذت ببريم و آن وقت است كه رسيدن به هر نتيجه اي براي ما در حكم گرفتن جايزه است.

پس بياييد از همين لحظه تصميم بگيريم كه به خاطر عشق به كار كردن ، كار كنيم و اين نيز مانند شاد بودن نياز به يك تصميم قاطع دارد. چرا كه راز شاد زيستن انجام دادن آنچه دوست مي داريم نيست بلكه دوست داشتن آن چيزي است كه انجام مي دهيم.

هيچ چيز در دنيا نمي تواند جاي پافشاري و پشتكار را بگيرد. ذوق و استعداد هم نمي تواند، نبوغ هم نمي تواند، تحصيلات هم نمي تواند كه جهان ر از تحصيل كردگان منزوي است. تنها پا فشاري و عزم است كه حرف آخر را مي زند.

روزي پس از اجراي برنامه از يك نوازنده بزرگ ويلن ، خانمي به نوازنده گفت:” من حاضر بودم تمام زندگيم را بدهم تا بتوانم مثل شما ويلن بزنم “. نوازنده لبخندي زد و گفت :” من هم همين كار را كردم“. راه ديگري وجود ندارد، براي بهتر شدن هر چيز، بايد خود ما بهتر شويم. فردا بسيار شبيه امروز خواهد بود مگر آنكه تلاش را بر آن بيافزائيم .

اكثريت كساني كه شروع به يادگيري يك الت مو سيقي مي كنند، خيلي زود از ادامه آن مأيوس مي شوند. چند نفر را مي شناسيد كه بتوانند كمي پيانو يا گيتار بنوازند؟ مردم معمولاً مدتي تلاش مي كنند اما چون نتايج به كندي ظاهر مي شود مأيوس مي شوند. كساني كه تصميم به پس انداز مي گيرند مأيوس مي شوند اما تمام نكته اينجاست كه اگر ما به آنچه كه انجام مي دهيم چنگ بياندازيم در زماني بسيار كوتاه بر اكثريت مردم پيشي خواهيم گرفت.

اديسون مي گويد:” يك درصد نبوغ است، نود و نه درصد بقيه اش به تلاش و پشتكار شما بستگي دارد. من هرگز هيچ كار ارزشمندي را تصادفي انجام نداده ام و تمامي اختراعات من با كار و تلاش خستگي نا پذير بدست آمده اند“.

ميكل آنژ يكي از بزرگترين نقاشان و مجسمه سازان تمامي اعصار گفته است:” اگر مردم مي دانستند كه مهارت من از چه تلاش هاي طاقت فرسايي بدست آمده، اين مهارت ديگر هرگز آنها را به شگفتي وا نمي داشت“.

اما مواقعي هم هست كه دست از تلاش كشيدن و پا فشاري نكردن بهترين كار است. وقتي كشتي در حال غرق شدن است ديگر وقت بيرون پريدن است و نبايد كله شقي كرد. اگر از شغل خود بيزاريد، اگر محل زندگي خود را دوست نداريد يا در جاي ديگر مو قعيت هاي بهتري براي خود مي بينيد، بهترين راه بيرون زدن است
+ نوشته شده در چهارشنبه 8/2009 12:2 بعد از ظهر توسط ذکی حیدری

دنيا به همين صورت هم زيباست
بعضي از عيب هاي ظاهري در دست و صورت و شكل اندام باعث مي شود كه شخص خود را زشت بپندارد و در نتيجه اعتماد به نفس خود را از دست بدهد و از خود خجالت بكشد و فكر كند كه در نظر ديگران زننده است. دختري كه اندازه دهان و بيني او با ملكه زيبايي تازه بر گزيده سينما مطابقت ندارد خود را زشت مي پندارد يا اينكه جواني كه زخمي بر روي صورت دارد دائماً در فكر اين است كه ديگران متوجه زخم او نشوند

در اين موارد جراحي پلاستيك مي تواند تا حدي معجزه گر باشد و اختلالات رواني، ناكامي و نبود اعتماد به نفس را تا حدي رفع و درمان كند. اما اگر اينطور باشد همه اشخاصي كه قيافه هاي طبيعي و مقبول دارند بايد از هر نوع اختلال رواني مبرا باشند. بايد شاداب، خوشحال و متكي به نفس و عاري از هر گونه اضطراب و نگراني باشد، اما خيلي خوب مي دانيم كه اينطور نيست.

تحقيقات و آمار گيري نشان داده است كه نود درصد افراد از قيافه خود راضي نبوده و هر يك به دليلي از شكل بدني خود خجالت مي كشند. اين افراد چنان واكنش نشان مي دهند كه گويي قيافه به واقع زشتي دارند و دچار اضطراب و دلواپسي هستند. بنابراين اين افراد توانايي زندگي واقعي را در جامعه از دست مي دهند و هميشه دچار ضعف شخصيتي مي شوند.

براي اينكه در زندگي احساس حقارت و ضعف نكنيد بايد خود را قبول داشته باشيد. با انديشه هاي مثبت و نيرو بخش به خودتان دل و جرأت بدهيد. سعي كنيد خود را از ديگران برتر احساس كنيد آنگاه خواهيد ديد كه چقدر احساس نيرومندي و اعتماد به نفس به شما دست مي دهد.

احساس حقارت را كنار بگذاريد زيرا باعث شكست و عدم موفقيت شما خواهد شد. شما همان كسي هستيد كه در ذهن، خود را تصور مي كنيد پس همواره سعي كنيد كه ارزشهايتان را دائم به خود بگوييد و به خود بقبولانيد كه خيلي عالي هستيد و از عهدة هر كاري بر مي آييد م مي توانيد بهتر از اين باشيد. روزي چند بار با انديشه هاي مثيت به خود اعتماد به نفس بدهيد.

شما بايد محدوديتهاي ساخته ذهن خود را از ميان برداريد. احساستان را نسبت به خود تغيير دهيد تا رمز تسلط بر اعمال خود را بيابيد. و در نتيجه دنياي خود را كشف كنيد. بدانيد كه شرط اساسي براي كسب موفقيت خود باوري و توانايي در عمل است. پس خود را دست كم نگيريد، نقاط ضعفتان را فراموش كنيد و توانايي هاي خود را مد نظر داشته باشيد. همواره اين را به خاطر داشته باشيد كه شما بهتر از آن هستيد كه فكر مي كنيد.

بدانيد كه شما سزاوار عشق و احترام هستيد تنها به اين خاطر كه شما، شما هستيد. اغلب افراد به ندرت به زيبايي و قدرت دروني خويش توجه مي كنند. ما با تماشاي صحنه ها و فيلم هاي غم انگيز اشك مي ريزيم زيرا در عمق وجود خود عشق مي ورزيم و دوست مي داريم. در درون همه انسانها عشقي وجود دارد كه حقيقتاً زيباست. پس ارزشهاي خود را بشناسيد و مرتب براي خود خاطر نشان كنيد كه سزاوار بهترين رفتارها هستيد.
+ نوشته شده در چهارشنبه 8/2009 12:2 بعد از ظهر توسط ذکی حیدری

راز شاد زيستن در كجاست؟
اغلب مردم تقريباً به همان اندازه اي شاد هستند كه انتظارش را دارند. اما شاد بودن هميشه آسان نيست. شاد بودن مي تواند يكي از بزرگترين مبارزات ما در صحنه زندگي باشد و گاه مي توان تمام پا فشاريها، انضباط فردي و تصميماتي را كه براي خود فراهم آورده ايم مخدوش كند.

از آنجايي كه انسان افكار و انديشه هاي خود را برمي گزيند، الزلماً تعيين كننده ميزان شاديهاي خويش است براي شاد بودن بايد بر افكار شاد تمركز كنيم ، اما ما غالباً بر عكس عمل مي كنيم. اغلب تعريف ها و تمجيدها را نا شنيده مي گيريم اما حرفهاي نا خوشايند را مدتها در ذهن نگه مي داريم. اغلب مردم تعريف ها و تمجيد ها را ظرف چند دقيقه فراموش مي كنند، اما يك اهانت را سالها به خاطر مي سپارند. آنها مانند آشغال جمع كن هايي هستند كه هنوز توهيني كه بيست سال پيش به آنها شده است با خود حمل مي كنند. اما شما سعي نكنيد سطل زباله سي سال پيش را به اين طرف و آن طرف بكشيد.

شاد بود نمي تواند كاري دشوار باشد. لازمه شاد زيستن جستجوي زيبايي ها و خو بيهاست. يكي زيبايي منظره را مي بيند، ديگري كثيفي پنجره ها را. اين شما هستيد كه انتخاب مي كنيد كه چه چيزي را ببينيد و به چه چيز بينديشيد.

هر يك از ما براي شاد زيستن به يك تصميم نياز داريم. مي توانيم هر روز براي خود خاطر نشان كنيم كه وقت محدودي در اختيار داريم تا از اين عمر كوتاه بيشترين بهره را بيريم. آيا اين پيام يك هشدار زيبا نيست؟ ما بايد از زمان محدودي كه در اختيار ماست حداكثر استفاده را ببريم . دقت كنيد كه براي بهره برداري بيشتر از زندگي دنيا تغيير نمي كند بلكه اين ما هستيم كه بايد تغيير كنيم.

Wednesday, October 14, 2009

راز موفقیت در زندگیراز موفقیتآیا می دانید به چه کسانی موفق می گویند؟آیا تا به حال از خود پرسیده اید چرا برخی افراد از بعضی دیگر موفق ترند؟یا حتی چرا بعضی کشورها از کشورهای دیگر پیشرفته ترند؟موفقیت شما چه تاثیری در موفقیت جامعه یا کشور دارد؟
موفقیت عبارت است از بالفعل کردن استعدادهای نهانی که در وجود هر کس نهفته است.آدمی با این استعدادها به دنیا می آید بزرگ می شود و باید آنها را تمام و کمال در راه هدف و منظوری که او را شاد و خرسند می کند به کار ببرد.

موفقیت عبارت است از دستیابی به هدفی که در نظر انسان است و با رسیدن به آن هدف برای خود موقعیت و اعتباری کسب می کند.
موفقیت عبارت است از شیوه درست فکر کردن و زندگی کردن.
موفقیت در زندگی لازمه داشتن دانش بالا، ثروت زیاد، قدرت و مقام اجتماعی نیست. بلکه موفقیت یعنی خود باشیم ونه دیگری. موفقیت یعنی شناخت ارجحیت های زندگی و عملکرد بر اساس ان. موفقیت یعنی ساختن امروز برای فردای بهتر. موفقیت تجهیز امروز خود برای فردای پر بار .

به طور کلی می توان گفت که فرد موفق کسی است که به آرزوهای خود برسد و در درون رضایت خاطر احساس کند که این امر خود حاصل تلاش و کوشش مداوم در زندگی است.

«آرامش و اطمینان، بهترین موفقیت است»

موفقیت واقعی چیست؟

کوشیدن، جستن، یافتن و هرگز تسلیم نشدن راز موفقیت واقعی است؛ که اگر به آن دست یابیم با تمام وجود احساس رضایت خواهیم کرد.
در این سلسله مقالات به هفت اقدام اشاره می کنیم که با انجام آنها به موفقیت واقعی می‌توان دست یافتنی:
در این مقاله به بحث نیروهای درونی می پردازیم.
نیروهای درونی خود را آزاد کنید:
امام علی (ع) می‌فرماید:
آیا می‌پنداری که جسم کوچکی هستی،
در حالی که در درون تو جهان بزرگی نهفته است.
لحظاتی با خود خلوت کنید، در چشمه ی صاف و فراوان اندیشه‌ها، غرق شوید و نیروهای عظیم و حیات‌بخش خود را در نظر آورید!
کاوش‌ها و پژوهش‌های عصر حاضر در مورد انسان حاکی از آن است که برخلاف آنچه تصور می‌کنند، انسان‌ها، کم یا بیش دارای منابع و ذخایر بالقوه و خداداد مشابهی هستند و از این لحاظ تفاوت فاحشی بین آنها وجود ندارد.
برای رسیدن به موفقیت نکات زیر را رعایت کنید
الگو برداری از افراد موفق
شما با شناخت افراد موفقی که در اطرافتان اند به این پرشس پاسخ دهید که این افراد چگونه و چرا موفق شده اند؟در این صورت با پیروی از الگوهاو روشهای آنان می توانید برای موفقیت خود برنامه ریزی کنید
.
تعین اهداف بزرگ
افراد موفق به این دلیل موفق می شوند که می دانند به کجا می خواهند بروند.شما باید بدانید که می خواهید چه کسی باشید و چه کاری بکنید.بهترین کاری که شما را به مسیر صحیح هدایت می کند تعیین هدف است.مشخص کردن اهداف در تعیین زمان رسیدن به انها یا عقب افتادن از مسیر نیز موثر است.اگرباور داشته باشیم که به هر چیزی که اراده کنیم می رسیم برای خود اهداف بزرگی را انتخاب خواهیم کرد.گرچه هدفهای کوچک و کم ارزش دست یافتنی اند راضی کننده نیستند.به نظر متخصصان برنامه ریزی اهداف بلند مدت ومهم را باید به اهداف کوتاه مدت و ریز تقسیم کرد تا به راحتی بتوان به آنها دست یافت.


حداکثر استفاده از زمان
وقت موهبتی است که به هر یک از ما ساکنان کره ی خاکی به رایگان داده شده و واحد آن برای همه یکسان است .موفقیت مادر زندگی به چگونگی استفاده از این گوهر گران به بستگی دارد.بررسی آمار ظول عمر مردم کشورهای مختلف جهان و همچنین تحقیقات کارشناسان مدیریت زمان موید این واقعیت است که موفقیت هر کس در تحقق اهداف ارمانها و آرزوهایش تا حدود قابل توجهی به استفاده موثر از وقت وابسته است.وقت عامل فوق العاده موثری در دستیابی به اهداف است.


اشتیاق نقطه شروع همه فعالیتها
هر کس که می خواهد موفق شود باید آن قدر رسیدن به هدف برایش مهم باشد که در راه آن از هیچ کوشش و فعالیتی دریغ نورزد و تمام فعالیتهایش را معطوف به ان کند.این گونه است که می توان ذهن را درگیر اشتیاق سوزان برای پیروزی کرد و این شرط لازم موفقیت است.
اگر کاری که می خواهید بکنید درست باشد و به آن باور داشته باشید درنگ نکنید قدم پیش بگذارید و رویای خود را جامعه عمل بپوشانید.هرگز به گفته های این و ان توجه نکنید تا مبادا موقتا شکست بخورید.زیرا شاید دیگران ندانند که درهرشکست بذرهایی از موفقیت و پیروزی نهفته است.توجه داشته باشید همه کسانی که موفق می شوند ممکن است در شروع با دشواری روبه رو شوند و مجبور باشند به تلاشهای زیادی دست بزنند.اینان باید با مشکلات دست وچنجه نرم کنند تا به موفقیت برسند.
پشتکار
برای موفقیت در کار و دستیابی به خواسته های قلبی باید همه نیروهای خود را صرف اهدافمان کنیم وهمواره به دستاوردهای نهایی تلاشمان بیندیشیم.دراین زمینه ادیسون گفته است)90 درصد نبوغ ناشی از داشتن پشتکاردرکاراست.)داستانهای موفقیت افراد بزرگ نشان میدهد که داشتن پشتکار از مهمترین رموزموفقیت آنان به حساب می آید.
اعتماد به نفس
باوری مثبت نیروی خلاقانه وسازنده ای است که موجب شکوفایی و پیشروی بی وقفه انسان در مسیر اهدافش می شود.افراد موفق از شکست ترسی ندارند وازهمان ابتدا میدانند که به مواد ومقصود خویش خواهند رسید.شما با فهرست کردن توانایی ها و مهارتهای خویش می توانید اعتماد به نفس لازم را کسب کنید وآن را پرورش دهید.

نهایت استفاده از هوش و استعداد
اگرهوش واستعدادی سرشار داشته باشیم وان را درست به کار گیریم به یقین راه رسیدن به موفقیت وکامیابی برما هموار خواهد شد.اما اگردرکارها جدیت به خرج ندهیم بی استعدادترین افراد مصمم وبا اراده نیزازما پیشی خواهند گرفت.به راستی آیا تا به حال به توانایی های خود فکرکرده اید؟خداوند نیرویع عظیم به همه ماانسانها داده است که در صورت شناخت آن نظم واستفاده موثر ازاین نیرو در راه رسیدن به اهدافمان حتما موفق خواهیم شد.

استفاده از فرصتها
ما ایرانیان سنتها واعتقادات خوبی داریم اما متاسفانه در بعضی موارد نیز ذهنمان به باورهای غلطی آغشته است.یکی از این باورها غلط رایج نسبت دادن موفقیت افراد به شانس است.به عنوان مثال اگر کسی قطعه زمینی بخرد وآن زمین بعدها ازموقعیت خوبی برخوردار شود واوبه ثروتی برسد می گوییم شانس آورده است.در حالی که چنین موفقیتها حاصل استفاده از فرصتهاست.در حقیقت معنی واقعی شانس استفاده درست از فرصتهای پیش آمده است.باید همواره جویای چنین شانس وفرصتی باشیم وبا فراست وتیزبینی به فرصتهایی که دراختیارمان می گذارد پروبال دهیم.

خواستن رمز موفقیت
خواستن توانستن است.البته باید معنی خواستن را نیز یاد بگیریم.نه هرخواستنی موجب توانستن می شود ون حتی هرتوانستنی ما را به هدف می رساند.بسیاری از افراد معنای واقعی خواستن را نفهمیده اند.خواستن آن است که به تصمیم قطعی منجر شود وتصمیم قطعی آن است که به عمل منجرشود وتنها عمل صحیح است که ما را به نتیجه وهدف می رساند.دانستن خواستن وتوانستن تنها در سایه عمل معنی ومفهوم پیدا می کند.واقعیت آن است که دروجود هر یک از ما گنجی عظیم نهفته است که دستیابی به آن به کوششی نه چندان زیاد اما آگاهانه نیاز دارد.به خاطر داشته باشیم که طولانی ترین راهها تنها با برداشتن یک قدم آغا می شوند.پس باید قدم بگذاریم وهمین امروز اولین قدم را در راه رسیدن به هدفهای والای خود برداریم.

راضی نبودن به وضع موجود
موفقیت افراد موفق دستیابی آنان به اهدافشان است.اگر به مسیر زندگی افراد موفق نظری بیندازیم متوجه می شویم که نارضایتی آنان از وضع موجود باعث حرکت وگام برداشتن به سوی موفقیت شده است.
همان گونه که موفقیت افراد هر گروه کوچک باعث موفقیت آن گروه در مقایسه با دیگر گروها می شود افراد موفق شرکتها و سازمانهای موفق و پیشرفته کشور می شوند.دلایل موفقیت افراد و سازمانها در برنامه ریزی و هدفمندی آنان نهفته است.پس از تعیین اهداف
بلند برای خود باید در راه رسیدن به آن اهداف تلاش کرد.مهم ترین عامل موثر در موفقیت
خود فرد است.

افرادی در زمینه شغل و زندگی موفق اند كه ازویژگی های زیر برخوردار باشند
افرادی كه وقت شناس اند وبه زمان اهمیت می دهند واز وقت خودشان ودیگران به خوبی استفاده می كنند. همچنین به ظاهر و آراستگی توجه داشته ، از بد پوشی و كثیفی پرهیزمی كنند و باور دارند كه ترفیع و موفقیت و خوشی درشغل و زندگی را باید به دست آورند و دراین راه از تلاش و كوشش دریغ نمی ورزند . در مواجه با مشكلات و مسائل به جای افسوس و آه و ناله ، به یافتن راه حل های مختلف می پردازند وضمن پذیرش اشتباهات خود از دلیل تراشی وحواله ی آن به دیگران خود داری می كنند.
افرادی پیروزمندانه زندگی می كنند كه به جای این كه منتظر كمك دیگران باشند، خود به دیگران كمك می كنند و در پذیرش مسئولیت ها منتظر درخواست وپیشنهاد نمی شوند، بلكه داوطلبانه به سوی آن می روند . احترام می گزارند و مؤدب اند . پس از آن از همسر، فرزندان یا همكاران و... تقاضای احترام وادب دارند.
همه انسان ها ذهنشان فعال است وتوانایی ایجاد تعداد نامحدودی ایده را دارند. افراد موفق از ایده پردازی خود داری نمی كنند، مغز خود را پرورش وتمرین می دهند و سعی می كنند ایده های بیشتر ومطلوب تر تولید كنند وعلاوه برآن تلاش می كنند تا ایده های خود را با هم مقایسه كرده، بهترین ایده ها راعمل كنند.

طرح های كوچك را كنار بگذارید و برای زندگی خود اهدافی بزرگ ، ولی دست یافتنی ، نه آرمانی انتخاب كنید :
هدف عالی و بزرگ ، شما را به تفكر، تلاش و كوشش وا می دارد . پس سعی كنید به اهداف بزرگ بیندیشید و موفقیت را با تمام وجود بخواهید . همواره به خاطر داشته باشید كه افراد موفق، مردان و زنانی جسور وبا اراده اند كه از مشكلات هراسی به دل راه نمی دهند.

از هوش و استعداد وپشتكار كمك بگیرید
یقین بدانید به قول باكستون ، با استعداد متوسط اما پشتكار قوی به هرچه بخواهید ، می رسید . همچنین شیلرمی گوید: تنها كسی موفق می شود كه به انتظا ر ننشیند وهمه چیز را از هوش وحواس خود نخواهد . معنی این سخن این است كه كامیابی وموفقیت زمانی به دست می آید كه از هوش واستعداد ، نظم ودقت و شكیبایی و پشتكار بهره كافی گرفته شود.

شانس را جایگزین لیاقت واعتماد به نفس نكنید واز فرصت ها بهره بگیرید
شانس به معنای توانایی درك موقعیت وانتخاب بهترین هاست . ضرب المثل معروف : " شانس فقط یك بار درخانه آدم را می زند" بیانگر همین موقعیت شناسی است . شانس و اقبال یعنی استفاده بجا از فرصت های پیش آمده . به قول بزرگمهر حكیم " كارها به كوشش است وكوشش ، قضا را سبب می شود. " همچنین حافظ شیرین سخن گوید
" قومی به جد و جهد گرفتند زلف یار قوم دگر حواله به تقدیر می كنند"
پس، از آن قومی باشید كه خوشبختی هایتان را خودتان رقم بزنید. لینكلن می گوید: " بیشترِ خوشبختی ها و بدبختی های افراد صرفاً به دست خودشان است".
همواره "خواستن ، توانستن است" را شعار خود قرار دهید
" خواستن نه به معنای میل داشتن ، آرزو كردن و امیدوار بودن ، بلكه به معنای عمل كردن است . خواستن یعنی اراده كردن واراده كردن یك فرمان درونی است كه عمل به آن موفقیت را به بارخواهد آورد. سعی كنید آری گفتن را بیاموزید و برای غلبه بر مشكلات ، خود را آماده سازید.

نمی توانم ، نمی دانم ونمی شود را از ذهنتان بیرون بریزید

در دنیای انسان ها غیر ممكن وجود ندارد وانجام هر كار به شرط داشتن اراده ی قوی ، امكان پذیر است ومطمئن باشید كه با اراده ، مقاومت و شكیبایی و انتخاب راه درست به سوی مقصد و تصمیم گیری به موقع ، انجام هر كاری ممكن می شود. به قول دكتر دایر " دست به دست كردن ، آدم را در جاده"شاید" سرگردان می كند واو را جز به خانههرگز به جایی دیگر رهنمون نمی سازد." هم او می گوید : " اگر برای حل مشكلات به خود ترس راه دهید ، خواه ناخواه روحیه یأس و ناامید ی موجب عدم اجرای آن كار می شود." در همین زمینه حضرت علی علیه السلام – می فرما یند : " یأس و ناامیدی از بزرگ ترین گناهان است"، مطمئن باشید اگر كارتان را آغاز كنید، توانایی انجامش به دنبال می آید و كار كوچكی كه انجام بیابد، بهتر از كارهای بزرگی است كه فقط در قالب حرف و طرح باقی بماند.

كارها را جزء به جزء كرده ، انجام بدهید
به قول هنری فورد " اگر كار را به بخش های كوچك تقسیم كنید و جزء به جزء انجامش دهید، به نظربزرگ و دشوار نمی آید " همیشه بدانید كه كارهای انجام شده ی بزرگ ، با قدم های كوتاه آغاز شده اند. یك ضرب المثل چینی می گوید : " مرد ی كه كوه را ازمیان برداشت ، كسی بود كه شروع به برداشتن سنگریزه ها كرد." یقین بدانید راهی كه هزار كیلو متر باشد ، قدم به قدم پیموده می شود. پس سعی كنید كارهای بزرگ را به قسمت های كوچك تقسیم كنید تا با خیالی راحت واطمینان وشجاعت دست به انجام آنها بزنید.


از تمام نیروی خود استفاده كنید
آیا فكركرده اید كه چرا ذره بین پارچه را می سوزاند؟ بسیار ساده است ، زیرا ذره بین نور آفتاب را جذب می كند و در یك نقطه متمركز می سازد ، بنابراین اگر پارچه ای درجلوی آن بگیرید، آن را می سوزاند . تمركزنیروهای شما اعم از جسمانی ، عقلانی و روحی و روانی در یك جا، اثری به مراتب بیشتر از ذره بین خواهد داشت . همواره این را بدانید كه :
نا برده رنج گنج میسر نمی شود مزد آن گرفت جان برادر كه كار كرد

از نیروی تخّیل یا از ضمیر ناخوآگاه به خوبی استفاده كنید
دكتر ماكسول مالتر دركتاب "علم كنترل ذهن " می گوید : " مغز و دستگاه عصبی انسان دارای مكانیزم هدف جویی است كه به طور خودكار برای رسیدن به یك هدف بخصوص ، فعالیت می كند." یعنی مغز آن قدر بر هدف مورد نظر تمركز می كند تا سرانجام به پاسخ مطلوب برسد. به همین سبب سپردن آرزوها به ضمیر ناخودآگاه ، شما را به فعالیت برای یافتن راه حل وا دار می سازد. به قول دكتر ژوزف مورفی " ضمیر باطن ، ایده ، عقیده و ایمان مسلط را با آغوش باز می پذیرد ." پس سعی كنید با ورود تفكر مثبت ، ضمیر ناخودآگاه خود را بارور سازید . هرگز نگویید كه شانس من این گونه بود، تقدیر این طور نوشته شده است ، زندگی من با این حرفها تغییر نمی كند ، بلكه سعی كنید خود را از شر افكار ناامید كننده و منفی برهانید تا به آرزوهای خود برسید ، زیرا به قول مولانا :
" ای برادر توهمین اندیشه ای ما بقی خود استخوان و ریشه ای
گربود اندیشه ات گـُل ، گـُلشنی ور بود خاری ، تو هیمه ی گلخنی "
مطمئن باشید آنچه را كه مغزانسان تصور و باور كند، به آن می رسد.

ترس را ازخود برانید و توكل وامید به خداوند را به جای آن بنشانید
خداوند در قرآن می فرماید: انسان برترین مخلوقات است : " فتبارك الله احسن الخالقین " ، همه چیز را به خاطر او آفریدیم و " لولاك لماخلقت الافلاك " اگر تونبودی افلاك را نمی آفریدیم و موارد زیادی كه به جهت اختصار از ذكر آنها خودداری می شود. همه ی اینها بیانگر این موضوع اند كه همه چیز به خاطر انسان خلق شده و انسان برا ی خداوند ارزشمند است و در نتیجه تنها نخواهد ماند ، پس ترس برای او معنی ندارد واگر به جای آن توكل به خداوند را قرار داده ، به حركت و تلاش خود بیفزاید ، به پیروزی و موفقیت نایل خواهد شد .
احساس مثبت را در خدمت بگیرید
با توجه به دلایل فراوان و بررسی های متعدد انجام شده ، ثابت شده است كه تنها افكار آمیخته با احساس می توانند روی ذهن نیمه هوشیار تأثیر بگذارند. این امر حقیقت كاملاً شناخته شده ای است كه احساس و هیجان بر اغلب مردم حكومت می كند. پس بهتر است با احساسات وهیجانات بیشترآشنا بشوید.
در وجود انسان هفت احساس مثبت وهفت احساس منفی كلّی شناسایی شده است . احساس منفی بی آن كه ما دخالتی داشته باشیم برتكانش های فكری ما جای می گیرند و به ذهن نیمه هوشیار ما می رسند . اما جنبه های مثبت را باید خود به افكار تزریق كنیم كه راه انجام این كار هم تلقین به خویشتن است .
هفت احساس مثبت عبارت اند از : میل و اشتیاق ، ایمان ، عشق ، غریزه ، دلگرمی وامید بخشی ، تخیّل ، تفكر و دوراندیشی .
هفت احساس منفی نیزعبارت اند از: ترس ، حسادت ، تنفر، انتقام ، حرص وطمع ، خرافات وخشم .
احساس های مثبت به ما نشاط ، امید ، حركت ، تلاش و نیروی فوق العاده می بخشند ، پس سعی كنید عادت استفاده از احساسات مثبت را در خود ایجاد كنید . ولیكن احساس های منفی بازدارنده اند وتمام كمك های ذهن نیمه هوشیار را از بین می برند، پس برای رسیدن به موفقیت باید خوبی ها، زیبایی ها ، سفید ی ها ، شجاعت ها و دلیری ها را دید نه بدی ها، زشتی ها ، سیاهی ها وترس و جُبن را چنان كه سعدی فرموده است
" بُوَد خار و گل با هم ای هوشمند چه دربند خاری ؟ توگل دسته بند"
" كرا زشت خویی بود درسرشت نبیند زطاووس جز پای زشت "

تفاوت های فردی را فراموش نكنید
دراین باره به حكایتی از سعدی علیه الرحمه ، بسنده می كنیم كه می گوید: پادشاهی پسری را به ادیبی داد و گفت : این فرزند توست ، تربیتش همچنان كن كه یكی از فرزندان خویش . ادیب خدمت كرد و مستقبل شد و سالی چند بر او سعی كرد و به جایی نرسید و پسران ادیب در فضل و بلاغت منتهی شدند. مَلك دانشمند را مُؤاخذت كرد و متابعت ( درشتی ) ، كه وعده خلاف كردی و وفا به جا نیاوردی ، گفت : بر رأی خداوند روی زمین پوشیده نماند كه تربیت یكسان است و طبایع مختلف.
" گرچه سیم وزر سنگ آید همی درهمه سنگی نباشد زر وسیم
برهمه عالم همی تابد سهیل جایی انبان می كند، جایی ادیم"
با استنباط از این حكایت معلوم می گردد كه تفاوت های فردی در امرموفقیت حائز اهمیت است وچون خلقت همه یك جور نیست ، پس موفقیت همه یكسان نخواهد بود، لذا از این بابت غصه خوردن یا شماتت كردن كسی ، بی مورد است .


احساس آسایش ، خوشبختی ، داشتن آرامش روحی و روانی ، مزاحم دیگران نشدن و مزاحمتی از سوی دیگران ندیدن ، موفقیت واقعی اند ؛ زیرا مقام ، ثروت ، فرزند شایسته ، مدارج تحصیلی و همسر دلخواه ، همه عواملی اند كه با داشتن آرامش روحی ، خوب بودن با دیگران و داشتن آسودگی خاطر می توان آنها را به دست آورد، مشروط به این كه با دانش و آگاهی واقعی ، اهدافی را برای زندگی خود برگزید.
لویی استونی می گوید: " تنها گنجی كه ارزش جست وجو كردن دارد ، هدف است ."


نقش ويژگيهاي فردي در موفقيت سازماني

كرت لوين رفتار افراد را تابعي از »شخصيت انسان« و » محيط آنها مي داند. وي براين اعتقــاد بود كه اعمالي كه از انسانها سر مي زند احتمالاًً هردو عامل يعني »ويژگيهاي فردي« و »عوامل محيطي« در آن دخيل باشد. اما شايد اكثر اوقات، افراد يكي از اين دو عامل را به فراموشي بسپارند و سهواً يا عمداً آن را از دخالت در رفتار خود حذف كنند.
آنچه اهميت دارد اين است كه رفتار انسان از ديد خود فرد يعني عامل اجرا و يا اينكه از ديد ديگر شخص به عنوان مشاهده كننده مورد قضاوت و بررسي قرار مي گيرد
انسانهابه ويژه در دوران جواني به علت حساس بودن آن دوران، علت و يا باعث شكستهاي خود در طول زندگي مي دانند، معمولاً عوامل محيطي (چه در يك سازمان و چه در يك جامعه) مانند وضع نابهنجار اقتصادي، اجتماعي، سياسي و يا فرهنگي و يا احتمالاً در بي برنامگي، برنامه ناقص يا ضعيف دولت مي دانند.
به زبان ديگر اگر نگوييم هميشه، اكثر اوقات، جوانان كنترلهاي خارجي كه البته فراتر از كنترلهاي داخلي هستند را مسئول عقب افتادگي، شكست و يا تاخير در برنامه هاي زندگي خود از قبيل برنامه هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و... مي دانند.
در برنامه ريزي مهمترين عامل تعيين هدف است و هيچ برنامه اي نيست كه صددرصد مطابق برنامه تعيين شده و يا زمان مشخص شده حتماً به اجرا دربيايد، ولي به هرحال داشتن يك برنامه بد بهتر از بي برنامگي است.
هرچند عوامل خارجي يا محيطي برروي عوامل شخصي و فردي تاثير خواهد گذاشت ولي به هرحال انسان بايد تحت هرشرايط برنامه و هدف براي زندگي خود داشته باشد. اين برنامه پيشنهادي جامع و سيستماتيك فردي بايستي به طور متعادل و هماهنگ حداقل شامل چهار قسمت زير باشد.
موسسه HP تحت مديريت خانم كارلي فيورينا به دومين توليدكننده كامپيوترهاي شخصي در دنيا تبديل شده است. او در پـايــان صحبتهايش توصيه مي كند كه سعي كنيد خود را درگير هركاري بكنيد و به خود اطمينان داشته باشيد و هيچ گاه نااميد نشويد. وي هم اكنون الگويي براي زنان دنيا در زمينه بازرگاني و تكنولوژي به شمار مي رود. علاوه بر عوامل فوق، عوامل فردي بسيار ديگري وجود دارند كه هرانسان مي تواند در زندگي سازماني و يا اجتماعي خود به كار برده و تا حدي ضعفهاي ناشي از عوامل محيطي را بدين وسيله جبران كند:
اول:
سعي در استفاده از استعدادهاي نهفته در انسان و شكوفا كردن آن كه در هر انساني نهفته است ولي خود انسان به خاطر ضعف در خودباوري و اعتماد به خود و بالاخره اتكاء به نفس نمي داند، به طوري كه براساس تحقيقات، هر فرد كمتر از 20 درصد از استعدادهاي خود استفاده مي كند.

دومهميشه انسان بايد داراي هدف يا اهداف والا و طويل المدت باشد وبا محض رسيدن به آن هدف بايد هدف والاتري را انتخاب كند. باهدف بودن باعث شور و اشتياق در شخص مي شود و تاريخ و آينده متعلق به افرادي است كه صاحب هدف هستند. كاميابي و موفقيت امروزه كشورهاي پيشرفته، مديون استقرار يا وضع هدف يا اهداف ديروز آنهاست.

سوم
باتوجه به زمان واستفاده بهينه از آن و بهره گيري مطلوب از دارايي و فرصتهاي طلايي، به طوري كه موفقيت و شكست هركس بستگي به نحوه استفاده از وقت و زمان دارد.
چهارم:
پرهيز از تنبلي و تلاش و كوشش مداوم و نترسيدن از مشكلات و وضعيتهاي بحراني. زندگي همچون يك صحنه جنگ طويل المدت همراه با رقابت و مبارزه است كه همواره بايد براي نائل شدن به هدف جنگيد.
پنجم:
تاكيد برروي آينده و نه گذشته، اعتماد به نفس و انجام امور با كيفيت خوب و محبوس نكردن فكر و ادراك خود در محل زندگي يا محيط كار.

رمز موفقيت و كاميابي صرفاً در داشتن سرمايه هايي از قبيل ثروت، قدرت، مقام و شهرت و يا داشتن علم نيست. بلكه در نحوه استفاده از آنها از طريق ارتباط و تفاهم صحيح با مردم، محبت، مهرورزيدن به آنها و تقسيم علم، دانش و ثروت خود با ديگران است.


راز شادی و خوشبختی

قدرت فكر و تخيل خود را پرورش دهيد


برآورد شده كه هفتاد درصد از يادگيري هاي انسان در شش سال اول زندگي صورت مي پذيرد. همچنين توانايي جذب چيز هاي تازه به همين ترتيب و در طي همين سالهاست. تخيل انسان نيز پر بارترين دوران خود را در اين سالهاي نخستين طي مي كند. واقعيت انكار ناپذير آن است كه تخيل كليد تمام يادگيري ها و كليد حل تمامي مسائل است. از اينروست كه اديسون ها و انشتين هاي دنياي ما همگي داراي قوة تخيل فوق العاده اي بوده اند. به عنوان مثال انشتين با تخيل ذهني خود به ميان سيارات و بر فراز پرتوهاي ماه به نظريه هاي علمي خود در مورد زمان و فضا دست يافت. توانايي او در تخيل كودكانه به او كمك كرد تا به غولي در ميان انديشمند ان تيديل شود.

براي داشتن يك حافظه خوب يك تخيل خوب داشتن لازم است و يكي از دلايلي كه سالمندان اغلب از ضعف حافظه گله مي كنند نيز همين است. آنها تخيل را نابود كرده اند بطوريكه ذهن آنها قادر به خلق تصاوير و گنجاندن در حافظه خود نيستند.

هر وقت ما اطلاعاتي را در خزانه حافظه خود ثبت مي كنيم ، از قوه تخيل و قدرت عيني سازي خود براي خلق تصاوير استفاده مي كنيم و اين توان تصوير سازي است كه سهولت يا دشواري ياد آوردن آن اطلاعات را تعيين مي كند. بعلاوه براي آسودگي و ارام بودن مي توان يك منظره تخيلي را مجسم كنيم و اين يك توانايي ارزشمند است.

در مقابل كسي كه فاقد قوه تخيل رشد يافته است براي آسوده سازي خود با مشكلات بسياري روبرو خواهد بود. تخيل خود را مانند جسم خود پرورش دهيد. هر چه تخيل شما رشد يافته تر باشد، ياداوري و حل مسائل برايتان آسانتر خواهد بود.

بزرگترين فاتحان تاريخ بشر، خيالپردازاني بودند كه آرزوها و سرشت خود را براي ارئه خدمتي منحصر به فرد به بشريت در هم آميخته اند. لئوناردو داوينچي در دوازده سالگي با خود مي گفت :” من روزي يكي لز بزرگترين هنرمندان تاريخ جهان خواهم شد و همنشين شاهزادگان خواهم بود“ .

در روزگاران قديم پسرك جواني زندگي مي كرد كه نامش ناپلئون بود. او هر روز ساعتها و ساعتها در رؤياي خود به هدايت و رهبري ارتش خود مي پرداخت و اروپا را فتح مي كرد. بقيه اين داستان را در تاريخ بخوانيد. بنابراين راه پيشرفت در هر زمينه همراه كردن تمرينات جسماني منظم با تمرينات ذهني منظم است.

يافته هاي علمي ، اخيراً ثابت كرده كه وقتي ما خود را در حال انجام عملي تجسم مي كنيم درست مثل آن موقعي است كه واقعاً آن عمل را انجام مي دهيم . مغز براي ايجاد رفتارهاي نو، دست به تغييرات الكتروشيميايي در سلولهاي خود مي زند. بنابراين براي كسب بهترين نتايج نياز به تمرين ذهني و تمرين جسماني داريم. بنابراين ما مي توانيم بازي گلف ، صحبت كردن در ميان جمع ، اعتماد به نفس و مهارتهاي رانندگي و تمام فنون ديگر را با نشستن روي يك صندلي راحتي و تمرين ذهني ، آنها را بهبود ببخشيم.

ارزش اساسي تمرين ذهني در اين است كه الگويي از عملكرد كامل و بدون نقص به سلولهاي مغز ارائه مي دهد. ما در سطح تخيل مرتكب اشتباه نمي شويم. علاوه بر آن ياد مي گيريم كه اگر مرتباً نتايج نامطلوبي را در ذهن تصوير كنيم چيزي جزء نتايج نا مطلوب نصيب ما نخواهد شد. پس اگر مي خواهيد در يك كلاس كنفرانس دهيد يا يك تلفن مشكل بزنيد يا براي اولين بار يك قايق بادباني برانيد، قبل از هر چيز زماني را به انجام بي عيب و نقص آن عمل در ذهن خود اختصاص دهيد. موفقترين مردم دنيا همين كار را مي كنند.

+ نوشته شده در چهارشنبه 8/2009 12:2 بعد از ظهر توسط ذکی حیدری

در زمان حال زندگي كنيد

ميزان آرامش ذهن و كارايي فردي ما بر اساس ميزان توانايي ما براي زيستن در لحطه حال مشخص مي شود، صرفنظر از آنچه ديروز رخ داده است و آنچه فردا ممكن است اتفاق بيفتد. حال جايي است كه شما در آن ايستاده ايد. از اين ديدگاه كليد شادي و خرسندي متمركز ساختن ذهن بر لحظه حال است.

يكي از نكات جالب توجه در باره كودكان همين است كه آنها خود را تماماً در لحظه حال غرق مي كنند. آنها كاملاً در گير فعاليت كنوني خود مي شوند كه اين فعاليت مي تواند تماشاي يك سوسك ، نقاشي كشيدن ، ساختن يك قصر ماسه اي و يا كارتون نگاه كردن و يا هر چيز ديگر باشد. اما وقتي بزرگ مي شويم هنر فكر كردن و نگران بودن را در يك لحظه فرا مي گيريم. به مشكلات گذشته و مسائل آينده اجازه تجمع در زمان حال را مي دهيم، و بدين ترتيب حال را مي بازيم . ما همچنين باد مي گيريم كه لذت و شاديهاي خود را به تعويق بيندازيم و همواره به اميد آينده اي متفاوت بنشينيم. دانش آموز دبیرستاني با خود مي گويد كه وقتي مدرسه را تمام كنم و وارد دانشگاه شوم آنوقت ايده آل است. وارد دانشگاه مي شود و با خود مي گويد كه وقتي مدركم را بگيريم ديگر هيچ غمي نخواهم داشت. بلاخره مدركش را هم مي گيرد آنوقت است كه مي بيند تا وقتي شغل مناسب نداشته باشد نمي تواند خوشبخت باشد. كاري اختيار مي كند اما هنوز هم نمي تواند خوشبخت باشد. با گذشت سالهاي پياپي او خوشبختي، شادي و آرامش خود را مرتباً تا نامزد شدن ، تا ازدواج كردن، تا خريدن خانه و ماشين، تا بازنشستگي و... به تعويق مي اندازد و قبل از آنكه به خود اجازه شادي سعادتمندانه دهد، از دنيا مي رود. تمام لحظات او صرف نقشه كشيدن براي آينده متفاوتي مي شود كه هرگز از راه نمي رسد. آيا داستان زندگي شما هم از نوع اين داستان است كه شاد زيستن خود را به آينده اي دور دست موكول مي كنيد؟

ما بجاي آنكه از لحظات امروز زندگي خود لذت ببريم نقشه شادي را براي آينده مي كشيم. زيستن در زمان حال بدين معناست كه ما از هر كاري كه در حال انجام آن هستيم به خاطر خود آن لذت ببريم و نه اينكه صرفاً به دنبال هدف نهايي آن باشيم. زيستن در حال به معني دلپذير ساختن لحظه جاري بجاي دور انداختن آن است. اين تصميم ماست كه لحظه به لحظه زندگي را واقعاً زنده باشيم و لذت ببريم و شادمانه زندگي كنيم .

هر گاه در حال زندگي كنيم، ترس را از ذهن خود مي رانيم.اساساً ترس مقوله اي استكه مربوط به حوادثي است كه ممكن است در آينده اتفاق بيافتد. اين ترس مي توان چنان فلج كننده باشد كه انجام هر عمل سازنده اي را براي فرد ناممكن بسازد. اما شما فقط زماني در معرض ترسهاي شديد قرار مي گيريد كه بي حركت و منفعل باشيد. و درست در همان لحظه اي كه وارد عمل مي شويد و واقعاً كاري انجام مي دهيد، ترسها فروكش مي كند. زيستن در حال به معناي حركت كردن بدون ترس از عواقب است به معناي تلاش كردن به خاطر نفس مشغول بودن است.

اين نكته را به خاطر داشته باشيد كه اگر نگراني در ذهن خود داريد، مثلاً كار خود را از دست داده ايد يا همسرتان شما را ترك كرده است، اين كار ساده اي نيست كه ذهن خود را از اين نگراني خالي كنيد و به آزامش برسيد. اما ساده ترين راه بهبود وضعيت رواني شما دست به عمل بردن، مشغول بودن و مشاركت است. كاري انجام دهيد. هر فعاليتي كه باشد. ورزش كنيد، به پارك برويد يا به كار باغباني مشغول شويد. خلاصه اينكه زمان چيزي جز يك مفهوم انتزاعي در ذهن ما نيست. اين لحظه تنها زاماني است كه در اختيار داريم . از اين لحظه چيزي بسازيد، لذت ببريد و زندگي كنيد و به خاطر اتفاقات آينده نفس را در سينه حبس نكنيد.

+ نوشته شده در چهارشنبه 8/2009 12:2 بعد از ظهر توسط ذکی حیدری

بزرگ فكر كنيد

ما براي خوشبخت شدن چشم به راه آينده ايم و در نتيجه هرگز خوشبخت نمي شويم، زندگي نمي كنيم بلكه به اميد زندگي نشسته ايم. در واقع يكي از علل خوشبخت نبودن سرمايه گذاري روي آينده است. زندگي نمي كنند، از زندگي امروز خود لذت نمي برند و پيوسته منتظرند كه در آينده اتفاقي بيفتد. وقتي ازدواج مي كنند خوشبخت خواهند شد. وقتي شغل بهتري بدست آورند به خوشبختي خواهند رسيد. وقتي پول خريد خانه را پرداختند، وقتي بچه هايشان را راهي دانشگاه كردند و وقتي كاري را به اتمام رساندند و پيروز شدند آنوقت است كه به خوشبختي خواهند رسيد. اين افراد بدون استثناء مأيوس مي شوند جرا كه خوشبختي يك عادت ذهني است ، يك برداشت ذهني است. اگر آن را ياد نگيريم و همين حالا روي آن تمرين نكنيم هرگز تجربه اش را نخواهيم كرد. اگر قرار است خوشبخت شويم بايد خوشبخت باشيم.

همه روزه يادآوري خاطرات و انديشه هاي خوب و دلچسب را تمرين كنيد، چرا كه اين كار شما را در انجام كارهايتان كمك مي كند. اگر كسي مي خواهد حال بهتري داشته باشد بايد احساسات لطيف و خير خواهي و مثمر ثمر بودن را در انديشه خود زنده كند. بايد اين كار را مثل ورزش صبحگاهي بطور مرتب انجام داد و مرتب به زمان اين ورزش رواني بيافزائيد.

تصوير ذهني و عادتهاي انسان با هم ارتباط دارند. با تغيير يكي از آنها ديگري هم خود به خود تغيير مي كند. وقتي آگاهانه عادت بهتري در خود ايجاد مي كنيم تصوير ذهني جديدي جاي عادات قديمي را مي گيرد و انگاره جديد را پرورش مي دهد.

جالب است بدانيد كه نود و پنج درصد رفتار، احساس و واكنش افراد عادتي است. نوازنده پيانو براي زدن مضرابها به تصميم گيري نيازي ندارد. درست به همين شكل كه هر وقت با موقعيت مشابهي روبرو شويم ، انديشه و احساس و عمل مشابهي از ما سر مي زند. اما نكته اينجاست كه عادت اصلاح شدني است و مي توانيم آنرا بطور كلي تغيير دهيم. كافي است كه تصميم آگاهانه اي بگيريم و روي آن تمرين كنيم. نوازنده پيانو مي تواند از روي اگاهي تصميم بگيرد كه مضراب متفاوتي را فشار دهد و آهنگ هاي جديدي را بوجود آورد. بنابراين شما هم مي توانيد با تكرار رفتار مطلوب آن را در تصوير ذهني خود ثبت نماييد.
+ نوشته شده در چهارشنبه 8/2009 12:2 بعد از ظهر توسط ذکی حیدری

رازی كه بر غير نگفتيم
شرط اساسي براي داشتن يك زندگي سعادتمند داشتن يك رابطة خوب و صميمي با همسر و فرزندان مي باشد. از طرفي عشق ورزيدن به همسر و خانواده و دوست داشتن آنها نيازمند درك تقاوت هاي جسمي و روحي يكديگر مي باشد. تفاوت در ديدگاههاي زن و مرد به قدري زياد است كه درك اين تفاوت ها مي تواند کمک بسياري به حل مشكلات خانوادگي كند. دقت داشته باشيد كه همسر ايده آل بطور مطلق وجود نخواهد داشت. زن و شوهر دو انسان با تفاوتهاي بسيار هستند و لزومي ندارد كه دو طرف همانند يكديگر فكر و عمل كنند. بعضي ها بر اين عقيده هستند كه طرف مقابلشان بايد اخلاق و رفتار خود را اصلاح كند و وقتي زوجين تصميم مي گيرند يكديگر را تغيير دهند مطمئناًعشق كم كم تيره مي شود و به جايي مي رسد كه اثري از آن در زندگي مشاهده نمي شود. ولي زن و شوهري كه به اين تفاوتها واقف هستند به لحاظ اينكه سطح توقعاتشان از يكديگر كمتر مي شود مي توانند گامهاي مثبتي در جهت بهبود روابط بردارندو باعث شيرين تر شدن زندگيشان شوند.

درك تفاوتهاي طرفين باعث افزايش عشق مي شود، ارتباطات را بهبود مي بخشد و بالاخره به زندگي مفهوم تازه اي مي بخشد. وقتي ما به اشتباه بر اين باور باشيم كه زنان و مردان خصوصيات كاملاً مشابهي دارند ناخودآگاه روابط ما بر اساس انتظارات غير واقعي شكل مي گيرد.

زنان مي پندارند كه رفتار مردان به هنگام علاقمند شدن مثل آنان مي باشد و همين تفكر غلط بعدها مشكلات بزرگي را ايجاد مي كند. همبن طور مردان نيز فكر مي كنند كه عملكرد زنان به هنگام علاقمند شدن بايد همانند خودشان باشد. شما بايد بدانيد كه عشق و محبت همسرتان با شما كاملاً فرق مي كند. براي مثال زنان وقتي علاقمند فردي مي شوند دوست دارند به او كاملاً توجه كنند ولي مردان عشق خود را طور ديگري بيان مي كنند. واكنش مردان و زنان نسبت به استرس مختلف است. زنان هنگام استرس دوست دارند با همسرشان دربارة موضوعي كه باعث ناراحتي آنها شده صحبت كنند ولي مردان هنگام استرس در خود فرو روند و دربارة موضوع فكر كنند و بعد تصميم بگيرند. با درك اين تفاوت ها زندگي شما شكل تازه اي به خود مي گيرد. در نتيجه عكس العمل ها و رفتارهاي همسرتان را طوري ديگر تعبير خواهيد كرد. شما به وضوح مشاهده مي كنيد كه همسرتان تمام تلاش خود را براي راحتي شما انجام مي دهد و يا به عبارتي تمام سعي خود را براي عاشق بودن انجام مي دهد. وقتي شما بتوانيد نيت عاشقانه همديگر را مشاهده كنيد روابط شما بطور خودكار شروع به تغيير مي كند و اين حس جديد باعث مي شود كه بجاي مشاجرات خانوادگي نيروي خود را معطوف توجه به علاقه همسرتان كنيد زيرا توقعات غير واقعي را كنار گذاشته اي و به همسر خود علاقه داريد.

از جمله تفاوتهاي مهم زن و مرد تفاوت در ميل جنسي آنها است. درك و شناخت اين تفاوتها در زندگي زناشويي بسيار حائز اهميت است.

ميل و خواسته هاي جنسي هيچ وقت از بين نمي رود و نبايد از بين برود بلكه بايد با عواطف عالي آميخته شود چرا كه اگر اين ميل در وجود زن و شوهر از ميان برود امكان ندارد كه هماهنگي و توفيق تام و تمام ميان آن دو حاصل شود.

همانطوري كه اگر قلب، معده و كبد خوب كار كند شخص از سلامت خود لذت مي برد، در امور جنسي نيز اگر رعايت آييم خاص و پر اهميت آن شود زن و شوهر از ادمه زندگي جنسي با همديگر لذت مي برند و زندگي آن دو در ساير امور نيز به خوبي و خوشي مي گذرد. اما اگر روابط جنسي زن و شوهر بر پايه توافق و تعادل صحيح نباشد هرگز آن نور اميد كه بايد از چشمان زن و شوهر بتابد تابنده نيست و شادابي و درخشندگي بر محيط زناشويي حكمفرما نيست.

امور جنسي در زندگي بشر بسيار پر اهميت تر از آن است كه آن را به دست اعمال كوركورانه غريزه اي بسپارند چرا كه اين امر بر جنبه هاي روحي، جسمي، عقلاني، فكري و اجتماعي در زندگي تأثير فوق العاده اي دارد.

عاشق و معشوق و دو نامزد و زن و شوهري كه تازه زندگي زناشويي را آغاز كرده اند هر لحظه غرق سر مستي ميل و جاذبه يكديگرند ولي همينكه مدتي گذشت چه تغييراتي رخ مي دهد كه آن ميل و كشش به بي ميلي و تنفر تبديل مي شود؟ آن عشق نخستين كجا مي رود؟

جواب اين است كه هدف عشق وصال به معشوق به تمام معناست. اگر عاشق در وصال معشوق شكست بخورد از او متنفر مي شود بخصوص اگر اين عدم موفقيت در وصال مكرر شود و ادامه يابد به نفرت شديدي مبدل مي گردد. اما اگر زن و شوهري در وصال يكديگر سيراب و سر مست شوند محبت و علاقه آنها نسبت به يكديگر بيشتر مي شود. در اينصورت زن ديگر توجه نمي كند كه مرد براي او فلان لباس را نخريده و مرد ديگر اهميت نمي دهد كه زن چرا با او بر سر بعضي مسائل در امور زندگي اختلاف نظر دارد. اختلافات كوچك و بزرگ ميانشان به خوشي و شادماني مي گذرد و هميشه نسبت به يكديگر گذشت خواهند داشت.

عجب اين است كه وقتي يك زن و شوهر به خوبي مي توانند آتش ميل يكديگر را فرو بنشانند عيب هاي هر يك به چشم ديگري زيبا به نظر مي رسد. مرد اگر به زن تندي كرد زن با لطف و مهرباني به او پاسخ مي دهدو زن اگر رفتاري خلاف ميل مرد نشان داد مرد محبت خود را بيشتر مي كند تا او را بر سر مهر آورد.

ضامن خوشبختي در عشق زناشويي وصال كاملي است كه ميل جنسي را به خوبي فرو نشاند و زن و مرد را از پيوند با همديگر به بالاترين حد خود برساند و اين وصال پر از لذت است كه آتش عشق را ميان آن دو شعله ور مي گرداند و ديگر جايي براي اختلاف و مشاجره باقي نمي گذارد بلكه رضايت از يكديگر حتي در حالت فقر و بينوايي ميانشان برقرار خواهد ماند.

بنابراين شناخت خصوصيات يكديگر و درك تفاوت هاي همديگر مي توانند كمك بسيار بزرگي در بهبود روابط و داشتن يك زندگي شاد و نهايتاً رسيدن به خوشبختي واقعي بكند.

+ نوشته شده در چهارشنبه 8/2009 12:2 بعد از ظهر توسط ذکی حیدری

حالات خود را به سمت شادي ها سوق دهيد
در چهرة هر يك از ما بيش از هشتاد ماهيچه وجود دارد كه انقباض و انبساط آنها باعث تغيير قيافة ما مي شود. اگر اين عضلات را به حالتي از افسردگي و يأس عادت دهيد بي شك حالت روحي ما را تحت تأثير خود مي گذارد. پس سعي كنيد در چهرة شما نشانه هاي خشم، عصبانيت، ناكامي، انزوا ، خستگي و بدبختي را كنار بگذاريد و جاي آن را به آرامش، هيجان، شادابي، كنجكاوي، اعتماد، ملايمت و خوشبختي بدهيد. هر يك از حالات را مي توانيد در خود ايجاد كنيد. مي توانيد خود را قوي احساس كنيد. مي توانيد لبخند بزنيد و همه چيز را با يك خنده تغيير دهيد. اگر شما مرتباً بدن خود را در حالتي قرار دهيد كه گويي دچار ضعف هستيد و اگر شانه هاي خود را به حالت فرو افتاده در آوريد و اگر مانند اشخاص خسته راه برويد، خستگي را احساس خواهيد كرد. مي توانيد عكس همة اين كارها را هم انجام دهيد چرا كه انتخاب با شماست.

كارهايي هست كه از هم اكنون مي توانيد انجام دهيد تا حالت روحي و در نتيجه نوع احساس و رفتار شما تغيير كند. نفسهاي عميق بكشيد و لبخند بزنيد . اگر مي خواهيد تغييري در زندگي خود ايجاد كنيد خود را ملزم كنيد كه روزي يك دقيقه جلو آينه بنشينيد و از عمق وجود بخنديد، شايد اين كار به نظر شما مسخره و احمقانه بيايد اما بدانيد كه با اين عمل مغز خود را تحريك مي كنيد و ارتباطات عصبي خاصي در مغز به وجود مي آوريد كه منجر به لذت و شادي مي شود و در نتيجه به اين حالت عادت مي كنيد.

پس كليد موفقيت اين است كه الگوهايي از حركت به وجود آوريم كه به ما احساس اعتماد به نفس، قدرت، انعطاف پذيري و شادماني دهد. توجه داشته باشيد كه ركود و سستي چيزي به جز نداشتن تحرك نيست. آنچه باعث بروز پيري مي شود بي حركتي است و نهايت بي حركتي مرگ است.

كودكاني را ببينيد كه بعد از بارندگي در پياده رو خياباني راه مي روند. اگر در وسط پياده رو گودال كوچكي باشد كه آب در آن جمع شده باشد اين كودكان وقتي به آن گودال مي رسند به وسط آب مي پرند و آب را به اطراف مي پاشند، مي خندند و بازي مي كنند. اما در چنين وضعيتي آدم پير نه تنها گودال را دور مي زند بلكه گله و شكايت هم مي كند.

اگر مي خواهيد در يك لحظه دچار افسردگي شويد راهش آن است كه يكي از خاطرات بد زندگي خود را به ياد آوريد. هر يك از شما تجربه هاي نا خوشايندي در گذشته داشته ايد. اگر حواس خود را به يكي از اين وقايع بد زندگي متمركز كنيد و آن را در ذهن خود مجسم سازيد و در بارة آن بيانديشيد كم كم آن واقعه در ذهن شما زنده مي شود و آن را احساس مي كنيد. به همين ترتيب مي توانيد در خود احساس شادي وشعف ايجاد كنيد. لحظاتي را به خاطر آوريد كه در نهايت شور و لذت بوده اند. لحظاتي شادي بخش را در نظر مجسم سازيد و تصوير روشني با جزئيات كامل در صفحة ذهن خود تشكيل دهيد و آن احساسات را در خود زنده سازيد. مسلماً شما قادر هستيد كه در زندگي خاطرات شيرين و شادي بخش در ذهن خود تجسم كنيد.

اتومبيل ها مجهز به چراغهاي زنگ خطر هستند. به عبارت ديگر هر اتومبيل مجهز به دستگاهي است كه در مقابل چشم راننده در قسمت جلو اتومبيل نصب شده است و وظيفه دارد كه اشكالات پيش آمده در اتومبيل را به اطلاع راننه برساند. مثلاً اگر باطري اتومبيل خالي شده باشد، وقتي فشار روغن پايين بيايد، وقتي موتور بيش از اندازه داغ كند يا بنزين تمام كند نا رسايي را به راننده اطلاع مي دهد. بي توجهي به اين علائم خطر چه بسا اتومبيل را بكلي از بين ببرد اما روشن شدن چراغ خطر به معني بد بودن اتومبيل نيست. موتور هر اتومبيلي ممكن است داغ كند.

اما اگر راننده همه حواسش را متوجه چراغهاي آگاه كننده كند كار خطرناكي كرده و چه بسا كه فاجعه اي بيافريند. راننده بايد از شيشه اتومبيل مواظب جاده و جايي كه مي رود باشد. در واقع كار اصلي او همين است. هر چند وقت يك بار به آگاه كننده ها نگاه مي كند اما در تمام دقايق رانندگي چشم به آنها نمي دوزد و به عبارتي با آنها زندگي نمي كند بلكه به هدف مثبت يعني جايي كه مي رود توجه مي كند.

مشكل اينجاست كه بسياري از ما الگوهاي تضعيف كننده ومنفي را گرفته آنها را در نظر خود بزرگ‌، روشن و پر طنين جلوه مي دهيم و با كيفيتي كه اثر شديدي بر ما دارند در نظر خود مجسم مي كنيم و آنگاه از اينكه روحية خوبي نداريم تعجب مي كنيم. اگر اين وضع را ادامه دهيم مثال همان قايقي خواهيم شد به سمت آبشار در حال حركت است و آن را حتماً به خاطر داريد. اين سفر از زماني آغاز مي شود كه نتوانيد بر روحيه و رفتار خود مسلط با شيد.

نتيجه اي كه از اين مطالب مي توان گرفت اين است كه خواسته واقعي شما در زندگي چيزي جز تغيير احساسات و عواطف نيست و مي توانيد در هر لحظه از زمان آن را كنترل كنيد. بنابراين سعي كنيد كاري كه موجب شادي شما مي شود انجام دهيد. رفتن به كنسرت، رفتن به سينما، رابطة عاشقانه با همسر، صحبت هاي شيرين با همسر و فرزندان، گفتن لطيفه براي دوستان، ايجاد يك اثر تازه و هر كاري كه باعث پاك شدن خاطرات ناخوشايند از صفحة ذهن و يادآوري خاطرات شيرين شود.

+ نوشته شده در چهارشنبه 8/2009 12:2 بعد از ظهر توسط ذکی حیدری
راز جواني و عمر طولاني
چرا بعضي زودتر از سايرين پير مي شوند و چگونه است كه برخي بيش از ديگران عمر مي كنند و چرا بعضي در مقابل بيماريها مقاومت بيشتري مي كنند؟

مسلم است اين افراد انرژي كه بدست مي آورند غير از انرژي مواد غذايي از نوع كالري است. اينكه چرا بعضي سريعتر از سايرين از عمل جراحي بهبود مي يابند و يا چگونه است كه برخي فشارهاي طولاني را بيشتر از سايرين تحمل مي كنند. برخي از دانشمندان اين نوع انرژي را، انرژي ذهني مي نامند كه در تار و پود انسانهاي سالم به جريان مي افتد و عقيده دارند كه انسان سرشار از انرژي هاي مختلف است. نيروي انسان را نبايد با عمق آب در چاه اندازه گرفت بلكه به اندازة درياي بي انتهايي است كه از ابرهاي بهشتي نشأت مي گيرد.

آن نيرويي كه زخم را التيام مي بخشد همان نيرويي است كه ادامة فعاليت همة اندامهاي بدن انسان را ميسر مي سازد. وقتي اين نيرو در حد مطلوب باشد تمام اندامهاي بدن بهتر كار مي كند، با روحيه و پر نشاط هستيم، زخمها سريعتر التيام پيدا مي كنند ، مقاومت بدن در مقابل بيماريها بيشتر مي شود، احساس جواني و نشاط مي كنيم و شادابي در حركاتمان پيدا مي شود و در نتيجه به لحاظ زيستي جوانتر مي شويم.

مي توانيم نتيجه بگيريم كه هر درمان عمومي كه سبب التيام بيشتر زخمهاي ما شود به جوانتر شدن ما كمك مي كند. هر عامل تسكين دهندة درد و ناراحتي مثلاً به بهتر شدن ديد چشم منتهي مي شود و اين دقيقاً همان جهتي است كه حرفة پزشكي در پيش گرفته و چشم انداز اميدوار كننده اي دارد. مطمئناً جالب ترين و اميدواركننده ترين زمينة تحقيقات پزشكي پيدا كردن راهي است كه انسان بدون استفاده از دارو براي مارد خاص بر امراض غلبه كند يا بطور كلي از ابتلاي با آنها مصون بماند. تا كنون پيشرفتهاي زيادي هم بدست آمده است كه از جملة آنها كشف كورتيزون است كه بطور كلي مقاومت عمومي بدن را در مقابله با امراض افزايش مي دهند. سلول درماني يا بافت ييوند دهندة بدن R.E.S)) يكي ديگر از كشفيات دانشمندان است. آنها معتثدند كه رمز اصلي عمر طولاني تر و مقاومت در مقابل بيماريها را بايد در بافتهاي پيوند دهندة بدن كه به اختصار R.E.S ناميده مي شود جستجو نمود. R.E.S در هر بخش از بدن از پوست گرفته تا اندامها و استخوانها وجود دارد. مي توان بافتهاي پيوند دهنده را به سيماني تشبيه كرد كه سلولهاي يدن را به هم متصل مي كند. R.E.S وظايف مهم ديگري هم انجام مي دهد. مثلاً به شكل سپر محافظتي مورد استفاده قرار مي گيرد و در عين حال با مهاجمين مزاحم خارجي برخورد كرده آنها را نابود مي كند.

در حال حاضر اينطور به نظر مي رسد كه R.E.S بهترين سر چشمة جواني است كه در بدن انسان وجود دارد. اينطور پيداست كه وقتي R.E.S وظايفش را درست انجام مي دهد نيروي حيات و انرژي بيشتري تأمين مي شود. هنگام بروز غفونت در بدن يعني وقتي بدن به دفاع بيشتري نياز دارد R.E.S بسيار فعالتر مي شود.

از مدتها پيش ثابت شده كه بدن انسان در اثر تزريق پروتئين خارجي واكنش شديدي نشان مي دهد و گاه شدت اين واكنش به حدي است كه به مرگ انسان منتهي مي شود. اما به اعتقاد دانشمندان همانطور كه مايه كوبي آبله يعني ميكروبهاي ضعيف شده مقاومت بدن را در برابر ميكروب معمولي آبله بالا مي برد، پروتئين هاي خارجي R.E.S بدن را فعالتر مي كند.

وقتي انگشت خود را مي بريد دو مكانيسم جداگانه براي التيام زخم به فعاليت مي افتد. يك مكانيسم از طريق R.E.S عمل مي كند. در اثر كاركرد اين مكانيسم سلولهاي كاملاً جديدي توليد مي شوند كه ما آنرا بافت جراحت مي ناميم. اين سلولها جاي سلول قديمي و از بين رفته را پر مي كنند يعني سلولهاي جوان توليد مي شوند. مكانيسم ديگر كه آن هم از كانال R.E.S كار مي كند عامل كنترل كننده است، در واقع مكانيسم ضد رشد است و مانع توليد سلولهاي جديد مي شود. اگر اين عامل كنترل كننده وجود نمي داشت در آنصورت بافت جراحت آنقدر توليد مي شدكه چه بسا طول انگشت به اندازة ساق پاي انسان رشد مي كرد. اين دو مكانيسم در ارتباط با هم و بطور همزمان فعاليت مي كنند تا مقدار رشد مورد نياز حاصل شود. در واقع يكي حكم بازخورد منفي ديگري را دارد.

اين كنترل مادامي كه زخم در حال التيم است وجود دارد، اما پس از التيام جراحت فعاليت عوامل رشد و ضد رشد متوقف مي شود، البته با تكميل شدن و پايان يافتن فعاليت بافت جراحت ، فعاليت عامل ضد رشد متوقف مي شود به همين دليل در مرحلة پاياني التيام زخم، كمي عامل ضد رشد در محل باقي مي ماند. اخيراً اثبات شده كه سرم ضد رشد به التيام سريعتر زخم كمك مي كند. اين مطلب در آزمايشگاه بر روي موشها، آزمايش شده و اخيراً هم بر روي انسان انجام گرفته و نتايج چشمگيري را به دنبال داشته است. در اينجا يك سئوال مطرح مي شود كه چرا جراحت روي بعضي ها سريعتر از ديگران خوب مي شود، حتي با تزريق R.E.S ضد رشد باز هم اين تفاوت ديده مي شود.

آزمايشات نشان داده اندكه در شرايط فشار و احساس افسردگي، بندرت زخمي سريعتر التيام پيدا مي كند، برعكس جراحت بدتر مي شود و گاه التيام غير ممكن مي شود. بدينصورت شايد بتوان گفت كه افسردگي و فشار هاي احساسي هنگام جراحت در واقع نمك بر زخم مي پاشد. اگر آسيب جسمي بسيار خفيف باشد امكانش هست كه در اثر فشار احساسي، مكانيسم دفاعي بدن را به فعاليت بياندازد اما اگرجراحت و آسيب شديد باشد، فشار عصبي و افسردگي به وخامت ناراحتي مي افزايد. علم به اين مطلب ما را به فكر واميدارد

+ نوشته شده در چهارشنبه 8/2009 12:2 بعد از ظهر توسط ذکی حیدری

نقش تلقين در زندگي انسانها
چند نمونه فراموش نشدني باعث تغيير نگرش پزشكان و روانشناسان شد. يك زنداني كه قص فرار داشت بطور مخفيانه خود را در يكي از اتاقكهاي قطار جا داده بود و بعد از حركت فهميده بود كه در يخچال قطار قرار دارد. زنداني مطمئن بود كه در طي چندين ساعتي كه در يخچال قرار دارد منجمد خواهد شد و دقيقاً اين كار هم شد. اما بعد از رسيدن به مقصد مشاهده كردند كه زنداني يخ زده در حالي كه يخچال قطار خاموش بوده است و اين نشان مي دهد كه شخص زنداني به خود تلقين كرده كه منجمد خواهد شد و اين تلقين براي او حكم يك تصوير ذهني مطابق با افكار او داشته و همين باعث شده كه سلولهاي بدن وي واقعاً سرما را حس كرده و كم كم منجمد شود.

نمونه دوم آزمايشي بود كه به پيشنهاد يكي از روانشناسان بر روي دو تن از مجرمين محكوم به اعدام انجام شد. آزمايش به اين صورت بود كه مجرم اول را با چشماني بسته در حضور مجرم دوم با بريدن شاهرگ دستش او را به مجازات رساندند. در اين هنگام نفر دوم با چشمان خود شاهد مرگ او بر اثر خونريزي شديد بود. سپس چشمان نفر دوم را نيز بستند و اين بار شاهرگ دست وي را فقط با تيغه اي خط كشيدند و در اين حين كيسه آب گرم نيز بالاي دست وي شروع به ريختن مي كرد اين در حالي بود كه دست او به هيچ وجه زخمي نشده بود. اما شاهدان يعني پزشكان و روانشناسان با كمال ناباوري ديدند كه مجرم دوم نيز پس از چند دقيقه جان خود را از دست داد چراكه او مطمئن بود كه شاهرگ دستش به مانند نفر اول بريده شده و خونريزي مي كند. ريخته شدن خون را نيز بر روي دست خود حس مي كرده است. در واقع تصوير ذهني او چنين بوده كه تا چند لحظه ديگر به مانند نفر اول هلاك مي شود و همين طور هم شد. اين نشان مي دهد كه دستگاه عصبي شما با توجه به آنچه فكر مي كنيد يا خيال مي كنيد كه حقيقت دارد واكنش نشان مي دهد. دستگاه عصبي شما تجربه خيالي را از تجربه واقعي تميز نمي دهد. در هر دو مورد با توجه به اطلاعاتي كه از ناحيه مغز در اختيار او قرار مي گيرد واكنش نشان مي دهد. اين يكي از قوانين اوليه و اصولي ذهن است. در واقع اينطوري ساخته شده ايم. وقتي اين قانون را در افراد هيپنوتيزم شده مشاهده مي كنيم شك مي كنيم كه حتما نيرويي مرموز يا فوق طبيعي در كار است. در واقع آنچه را كه مي بينيم فرايند طبيعي عمل مغز و دستگاه عصبي انسان است و نه چيز ديگر.در پديده هيپنوتيزم اگر بيمار بدرستي گفته هاي شخص هيپنوتيزم كننده معتقد باشد كارهاي حيرت آور انجام مي دهد و بيمار رفتاري متفاوت از خود نشان مي دهد زيرا طرز فكر و باورش تغيير كرده است.

هيپنوتيزم يا خواب مصنويي هميشه به نظر اسرار آميز بوده است زيرا هميشه فهم اينكه چگونه باور كردن مي تواند منجر به رفتار غير عادي انسان شود دشوار بوده است. با خواب مصنويي چنان برخورد شده كه انگار نيرو يا قدرت ناشناخته اي در كار است. اما حقيقت اين است كه وقتي شخصي را متقاعد مي كنيد كه قدرت شنوايي اش را از دست داده رفتار ناشنوايان را پيدا ميكند. وقتي او را متقاعد مي كنيد كه نسبت به درد حساسيت ندارد، مي تواند بدون بيهوشي تحت عمل جراحي قرار گيرد و در اين ميان نيروي مرموزي هم در كار نيست

+ نوشته شده در چهارشنبه 8/2009 12:2 بعد از ظهر توسط ذکی حیدری
تلاش و كوشش شادي آفرين هستند
حشرات و حيوانات تقريباً هميشه مشغول كارند، تدارك زمستان را مي بينند، آماده بهار مي شوند، خودشان را مي شويند، آشيانه را تميز مي كنند وبه بچه هايشان غذا مي دهند. آنها كاملاً زنده و متحركند وبه نظر مي رسد كه كاملاً راضي و خشنود هم باشند.

از حيوانات نيز مي توان درس گرفت. درس بگيريم كه براي شاد زيستن به تلاش نياز است. وقتي غفلتي مي كنيم پيشرفتي در امور حاصل نمي شود و اين چيزي است كه هر دانشجويي در مورد ذهن خود و هر ورزشكاري در مورد بدن خود مي داند.

ما نياز به تلاش داريم زيرا طبيعت انسان آنرا طلب مي كند، زيرا تلاش ، امتياز و اشتياق انسان براي يادگيري ، خود آزمايي، آزمايش و تجربه است. اشتباه اغلب مردم اينجاست كه تنها براي رسيدن به اهداف نهايي كار مي كنند و از نفس كار كردن لذت نمي برند، به همين خاطر است كه وقتي به اهداف مورد نظر خود نمي رسند دچار يأس و افسردگي مي شوند، در صورتيكه بايد هر كاري را كه انجام مي دهيم صرفاً به خاطر انجام دادن آن لذت ببريم و آن وقت است كه رسيدن به هر نتيجه اي براي ما در حكم گرفتن جايزه است.

پس بياييد از همين لحظه تصميم بگيريم كه به خاطر عشق به كار كردن ، كار كنيم و اين نيز مانند شاد بودن نياز به يك تصميم قاطع دارد. چرا كه راز شاد زيستن انجام دادن آنچه دوست مي داريم نيست بلكه دوست داشتن آن چيزي است كه انجام مي دهيم.

هيچ چيز در دنيا نمي تواند جاي پافشاري و پشتكار را بگيرد. ذوق و استعداد هم نمي تواند، نبوغ هم نمي تواند، تحصيلات هم نمي تواند كه جهان ر از تحصيل كردگان منزوي است. تنها پا فشاري و عزم است كه حرف آخر را مي زند.

روزي پس از اجراي برنامه از يك نوازنده بزرگ ويلن ، خانمي به نوازنده گفت:” من حاضر بودم تمام زندگيم را بدهم تا بتوانم مثل شما ويلن بزنم “. نوازنده لبخندي زد و گفت :” من هم همين كار را كردم“. راه ديگري وجود ندارد، براي بهتر شدن هر چيز، بايد خود ما بهتر شويم. فردا بسيار شبيه امروز خواهد بود مگر آنكه تلاش را بر آن بيافزائيم .

اكثريت كساني كه شروع به يادگيري يك الت مو سيقي مي كنند، خيلي زود از ادامه آن مأيوس مي شوند. چند نفر را مي شناسيد كه بتوانند كمي پيانو يا گيتار بنوازند؟ مردم معمولاً مدتي تلاش مي كنند اما چون نتايج به كندي ظاهر مي شود مأيوس مي شوند. كساني كه تصميم به پس انداز مي گيرند مأيوس مي شوند اما تمام نكته اينجاست كه اگر ما به آنچه كه انجام مي دهيم چنگ بياندازيم در زماني بسيار كوتاه بر اكثريت مردم پيشي خواهيم گرفت.

اديسون مي گويد:” يك درصد نبوغ است، نود و نه درصد بقيه اش به تلاش و پشتكار شما بستگي دارد. من هرگز هيچ كار ارزشمندي را تصادفي انجام نداده ام و تمامي اختراعات من با كار و تلاش خستگي نا پذير بدست آمده اند“.

ميكل آنژ يكي از بزرگترين نقاشان و مجسمه سازان تمامي اعصار گفته است:” اگر مردم مي دانستند كه مهارت من از چه تلاش هاي طاقت فرسايي بدست آمده، اين مهارت ديگر هرگز آنها را به شگفتي وا نمي داشت“.

اما مواقعي هم هست كه دست از تلاش كشيدن و پا فشاري نكردن بهترين كار است. وقتي كشتي در حال غرق شدن است ديگر وقت بيرون پريدن است و نبايد كله شقي كرد. اگر از شغل خود بيزاريد، اگر محل زندگي خود را دوست نداريد يا در جاي ديگر مو قعيت هاي بهتري براي خود مي بينيد، بهترين راه بيرون زدن است.

+ نوشته شده در چهارشنبه 8/2009 12:2 بعد از ظهر توسط ذکی حیدری
دنيا به همين صورت هم زيباست

بعضي از عيب هاي ظاهري در دست و صورت و شكل اندام باعث مي شود كه شخص خود را زشت بپندارد و در نتيجه اعتماد به نفس خود را از دست بدهد و از خود خجالت بكشد و فكر كند كه در نظر ديگران زننده است. دختري كه اندازه دهان و بيني او با ملكه زيبايي تازه بر گزيده سينما مطابقت ندارد خود را زشت مي پندارد يا اينكه جواني كه زخمي بر روي صورت دارد دائماً در فكر اين است كه ديگران متوجه زخم او نشوند.

در اين موارد جراحي پلاستيك مي تواند تا حدي معجزه گر باشد و اختلالات رواني، ناكامي و نبود اعتماد به نفس را تا حدي رفع و درمان كند. اما اگر اينطور باشد همه اشخاصي كه قيافه هاي طبيعي و مقبول دارند بايد از هر نوع اختلال رواني مبرا باشند. بايد شاداب، خوشحال و متكي به نفس و عاري از هر گونه اضطراب و نگراني باشد، اما خيلي خوب مي دانيم كه اينطور نيست.

تحقيقات و آمار گيري نشان داده است كه نود درصد افراد از قيافه خود راضي نبوده و هر يك به دليلي از شكل بدني خود خجالت مي كشند. اين افراد چنان واكنش نشان مي دهند كه گويي قيافه به واقع زشتي دارند و دچار اضطراب و دلواپسي هستند. بنابراين اين افراد توانايي زندگي واقعي را در جامعه از دست مي دهند و هميشه دچار ضعف شخصيتي مي شوند.

براي اينكه در زندگي احساس حقارت و ضعف نكنيد بايد خود را قبول داشته باشيد. با انديشه هاي مثبت و نيرو بخش به خودتان دل و جرأت بدهيد. سعي كنيد خود را از ديگران برتر احساس كنيد آنگاه خواهيد ديد كه چقدر احساس نيرومندي و اعتماد به نفس به شما دست مي دهد.

احساس حقارت را كنار بگذاريد زيرا باعث شكست و عدم موفقيت شما خواهد شد. شما همان كسي هستيد كه در ذهن، خود را تصور مي كنيد پس همواره سعي كنيد كه ارزشهايتان را دائم به خود بگوييد و به خود بقبولانيد كه خيلي عالي هستيد و از عهدة هر كاري بر مي آييد م مي توانيد بهتر از اين باشيد. روزي چند بار با انديشه هاي مثيت به خود اعتماد به نفس بدهيد.

شما بايد محدوديتهاي ساخته ذهن خود را از ميان برداريد. احساستان را نسبت به خود تغيير دهيد تا رمز تسلط بر اعمال خود را بيابيد. و در نتيجه دنياي خود را كشف كنيد. بدانيد كه شرط اساسي براي كسب موفقيت خود باوري و توانايي در عمل است. پس خود را دست كم نگيريد، نقاط ضعفتان را فراموش كنيد و توانايي هاي خود را مد نظر داشته باشيد. همواره اين را به خاطر داشته باشيد كه شما بهتر از آن هستيد كه فكر مي كنيد.

بدانيد كه شما سزاوار عشق و احترام هستيد تنها به اين خاطر كه شما، شما هستيد. اغلب افراد به ندرت به زيبايي و قدرت دروني خويش توجه مي كنند. ما با تماشاي صحنه ها و فيلم هاي غم انگيز اشك مي ريزيم زيرا در عمق وجود خود عشق مي ورزيم و دوست مي داريم. در درون همه انسانها عشقي وجود دارد كه حقيقتاً زيباست. پس ارزشهاي خود را بشناسيد و مرتب براي خود خاطر نشان كنيد كه سزاوار بهترين رفتارها هستيد.

+ نوشته شده در چهارشنبه 8/2009 12:2 بعد از ظهر توسط ذکی حیدری
راز شاد زيستن در كجاست؟
اغلب مردم تقريباً به همان اندازه اي شاد هستند كه انتظارش را دارند. اما شاد بودن هميشه آسان نيست. شاد بودن مي تواند يكي از بزرگترين مبارزات ما در صحنه زندگي باشد و گاه مي توان تمام پا فشاريها، انضباط فردي و تصميماتي را كه براي خود فراهم آورده ايم مخدوش كند.

از آنجايي كه انسان افكار و انديشه هاي خود را برمي گزيند، الزلماً تعيين كننده ميزان شاديهاي خويش است براي شاد بودن بايد بر افكار شاد تمركز كنيم ، اما ما غالباً بر عكس عمل مي كنيم. اغلب تعريف ها و تمجيدها را نا شنيده مي گيريم اما حرفهاي نا خوشايند را مدتها در ذهن نگه مي داريم. اغلب مردم تعريف ها و تمجيد ها را ظرف چند دقيقه فراموش مي كنند، اما يك اهانت را سالها به خاطر مي سپارند. آنها مانند آشغال جمع كن هايي هستند كه هنوز توهيني كه بيست سال پيش به آنها شده است با خود حمل مي كنند. اما شما سعي نكنيد سطل زباله سي سال پيش را به اين طرف و آن طرف بكشيد.

شاد بود نمي تواند كاري دشوار باشد. لازمه شاد زيستن جستجوي زيبايي ها و خو بيهاست. يكي زيبايي منظره را مي بيند، ديگري كثيفي پنجره ها را. اين شما هستيد كه انتخاب مي كنيد كه چه چيزي را ببينيد و به چه چيز بينديشيد.

هر يك از ما براي شاد زيستن به يك تصميم نياز داريم. مي توانيم هر روز براي خود خاطر نشان كنيم كه وقت محدودي در اختيار داريم تا از اين عمر كوتاه بيشترين بهره را بيريم. آيا اين پيام يك هشدار زيبا نيست؟ ما بايد از زمان محدودي كه در اختيار ماست حداكثر استفاده را ببريم . دقت كنيد كه براي بهره برداري بيشتر از زندگي دنيا تغيير نمي كند بلكه اين ما هستيم كه بايد تغيير كنيم.

ميزان ناخشنودي ما در واقع فاصله ميان واقعيت و آرزو است. فاصله ميان واقعيت كنوني هر چيز با آنچه كه بايد باشد. بنابراين اگر ما توقع كمال نداشته باشيم شادي آسانتر بدست مي آيد. بنابراين قلم و رنگ در اختيار شماست. پس بهشت را نقاشي كنيد و بعد وارد آن شويد.

رویکردی مثبت به منفی
مشکلات و کاستی ها و انسانها و رویداد های منفی واقعیتی انکار نا پذیر در زندگی روز مره ما هستند و برای کسانی که قدم در راه شاد زیستن گذاشته اند کنار آمدن با روی منفی سکه زندگی گاهی مشکل است .

برای شاد بودن لزوما نباید تمام چیز های منفی و زشت را حذف کرد بلکه باید شادی را در همین جا و در همین لحظه پیدا کرد .

برخی فکر می کنند و یا منتظرند که تمام مشکلاتشان حل شود و به همه آرزوهایشان برسند و بعد احساس کنند که خوشبخت هستند . اما در حقیقت تغییر از درون شروع می شود نه از بیرون .
به جای اینکه سعی کنیم دیگران را عوض کنیم و با بدی ها مبارزه کنیم باید از درون خودمان شروع کنیم.

اگر موفق شویم شادی و خوشبختی و احساس رضایت از خویشتن و زندگی را در خود به وجود آوریم شاید آنگاه بتوانیم در زندگی بیرونی خود و دیگران ر ا نیز تحت تاثیر قرار دهیم و تغییری مثبت در جامعه و جهان ایجاد کنیم .
چگونه کسی می تواند آنچه را که خود ندارد به دیگری بدهد . برای خوشبخت کردن دیگران ابتدا باید خود آنرا داشته باشیم . برای روشن تر و زیبا تر کردن محیط پیرامون و اجتماع باید ابتدا خود به روشنایی و نور و آرامش بیشتری در درون خودمان دست یافته باشیم .
برای به دست آوردن صلح و آرامش باید با آرامش و احساس مثبت پیش رفت نه با خشم و نفرت چون هر احساسی که در درون خود داشته باشیم همان را در جهان بیرون خود می آفرینیم.
در مکانی آرام و کم نور چشمانتان را ببندید و چند نفس عمیق بکشید تا جسم و ذهنتان آرام گیرد و در حالی که به موسیقی ملایم بی کلام گوش می کنید خود را در مکانی زیبا تصور کنید .
سعی کنید به تمام جزئیات مکان بپردازید و تمام حواس پنج گانه خود را فعال سازید . خنکی هوا و صدای آب و پرندگان گلهای قرمز زیبا و نوای موسیقی که از دور دستها می آید و .........
همچنان عمیق و آرام نفس بکشید و اگر افکار منفی سراغتان آمد بدون آنکه مقاومت یا قضاوت کنید به آنها گوش دهید و نگاه کنید تا کم کم محو شوند .
سپس به یکی از خواسته ها و رویاهاتان که حقیقتا دوست دارید به آن برسید فکر کنید . می تواند یک هدف بیرونی مثل دانشگاه یا یک شغل باشد و یا رشدی درونی ذهنی یا شخصیتی .
از خود بپرسید اگر به این خواسته خود رسیده بودم الان چه احساسی داشتم ؟؟؟؟؟
این احساس را تجربه کنید و شادی حاصل از آن را در سینه و ذهن خود نگاه دارید و همچنان که نفس عمیق می کشید و از محیط زیبای اطرافتان لذت می برید به رویا و خواسته خود فکر کنید .
در ذهن خود ببیند که دیگران نیز بخاطر آنچه که هستید و یا به دست آورده اید به شما لبخند می زنند و خوشحال هستند .
حال کم کم از محیط ذهنی خارج شوید و به محیط فیزیکی بر گردید

اگر گاه گاه این تمیرین را به مدت ده تا بیست دقیقه انجام دهید هم انرژی زیادی می گیرید هم در راستای قانون جذب و تجسم خلاق عمل کرده اید
نوشته شده توسط ذکی حیدری در 9/2009

چگونه جذاب شويم
 فردي جدي و قاطع باشيد و از شوخي بپرهيزيد زيرا از جذابيت شما ميكاهد
هميشه براي اينکه بهترين نتيجه را از بحث مجادله بگيريد ؛ سعي کنيد از شرکت در آن بپرهيزيد-
اجازه بدهيد هميشه ديگران بيش از شما صحبت کنند
به هيچ كس حتي نزديك ترين دوستت هم اعتماد نكن و رازت را به او نگو زيرا دوستت دوستي هم دارد
اگر مي خواهي همه به توارزش بدهند خود بايد به خودت ارزش بدهي
-تو انسان هستي وبراي داشتن شخصيت وحفظ آن در ميان انسانهاي ديگر بايد كارهاي كه لايق انسان است انجام دهي نه كارهاي كه لايق حيوانات است
-بيشتر افراد فكر مي كنن كه اگر شلوغ كنند جذابتر مي شوند ولي اينطور نيست و هرچه شلوغ كنند از جذابيت خود ميكاهند
هيچ كس به افرادي كه مثل دلقك هستند دل نميبندد
مثل افراد نادان به هر چيزي نخنديد-
از گفتن چيز بيهوده وبي ارزش كه سودي درآن نيست پرهيز كنيد
به چيزهاي خنده دار زياد نخنديد وبيشتر وقتها تبسم كنيد
قوي باش واز ضعيفها دفاع وحمايت كنيد
از هيچ كس وهيچ چيز نترسيد ودر مقابل خطر مقاومت كن كه ترسو از همه عقب است ودوستاري ندارد
هيچ گاه لباسهاي عجيب و مسخره نپوشيد-
هميشه لباسهاي تميز واتو شده بپوشيد
توشنه شده توسط ذکی حیدری در 9//2009